Vítejte na stránkách Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

 

Školy, která se snaží udržet a dále rozvíjet tradice českého letectví v podminkách EU.
Prijďte mezi nás a svěřte start Vaší profesní kariéry do našich rukou.

 

Oznámení:

 

Pro rodiče prvních ročníků: Automatický systém vydávání hesel do webového rozhraní Bakaláři je dočasně z technických důvodů mimo provoz. Na odstranění závady se pracuje. Prosíme o trpělivost.

 

Informace pro absolventy školy

Dne 23. září v 8:00 hod. se uskuteční předání maturitního vysvědčení absolventům školy v sekretariátu školy. Sraz v 7:50 hod. 

 

Informace pro rodiče žáků

Oznamuji, že z důvodu výrazného zdražení cen nakupovaných potravin se v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů od 1. září 2019 zvyšuje platba za celodenní stravování ubytovaných žáků v domově mládeže na 96,- Kč/den a platba za oběd pro neubytované žáky v domově mládeže na 30,- Kč/den.

                                                                                                     Mgr. Miroslav Maršoun v. r.

                                                                                                                 ředitel školy

 

Od nového školního roku je nová adresa školy v systému Bakaláři: https://sslvt.bakalari.cz

 

Upozorňujeme na virtuální prohlídku interiérů naší školy, kterou naleznete zde.

 

Aktuality

Tématické dny "Nad oblaky"

logo ikap

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje  (IKAP)

                     Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

logoskola

     V rámci zmíněného akčního plánu byla provedena návštěva ZŠ Odolena Voda ve dnech 6-7.5.2019 pod názvem tématických dnů této školy „Nad oblaky“,  kde naši studenti předvedli práci na leteckých simulátorech, včetně odborného výkladu k dané problematice. Velkým lákadlem pro žáky byla i skutečnost, že si oni sami  mohli vyzkoušet ovládat jednotlivé simulátory a stát se na okamžik „skutečným pilotem letadla“.

     Tato akce byla zhodnocena oboustranně jako velmi zdařilá s velkým ohlasem, a to jak ze stran žáků, tak i ze strany pedagogického sboru obou škol. Uvedené dny byly velmi dobře zorganizovány ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Ullmannovou, díky čemuž se podařilo seznámit téměř všechny žáky s naším záměrem dále rozvíjet tradice českého letectví. Tento záměr bude dále prohlubován i nabídkou klíčové aktivity naší školy ve formě kroužků na leteckých simulátorech pod vedením odborných lektorů, které zaštiťuje zkušený pilot pan Aleš Vyhnal jako vedoucí kroužku. V současné době se učebna leteckých simulátorů modernizuje, což spočívá v modernizaci stávajících leteckých simulátorů a stavění i dalšího nového simulátoru. Tyto změny budou již plnohodnotně využívány při pořádání kroužku v následném školním roce 2019/2020.  

Číst dál...

Přes bariéry s Policií

Dne 28.3.se naši studenti 4.ročníků zúčastnili sportovně charitativní akce, která je určená pro střední školy Středočeského kraje do tohoto projektu přihlášené.
Žáci si vyzkoušeli fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie ČR. Za každý úspěšně složený fyzický test je generálním sponzorem složena finanční částka, která je určena hendikepované osobě ze středočeského regionu. V tomto pololetí je určena pro mladíka, který v důsledku onkologické léčby přišel o pravou ruku a částka bude použita na nákup bionické ruky, která zlepší kvalitu jeho života.
Studenti se do akce zapojili s nadšením a nelehké fyzické testy splnilo celkem 20žáků z celkového počtu 46 žáků 4.ročníků. Náš žák Vojtěch Kotek se dokonce s celkovými 65b umístil na krásném 3.místě ze všech středních škol v regionu. Od Policie ČR všichni úspěšný obdrželi, kromě poděkování, i certifikát, jehož platnost je 1/2roku a potvrzuje splnění fyzické zdatnosti pro přijetí k Policii ČR.
Test obsahoval:
1)Člunkový běh- 4x10m
2)Kliky
3) Celomotorický test
4)Běh 1km

Číst dál...

Bezmotorová akrobacie - Adam Toman

Akrobacie, jak jistě mnozí z vás vědí, je nejvyšší možné letecké umění, které lze na nebi předvést. Akrobatické prvky v ní obsažené jsou velmi náročné a vyžadují značné dovednosti pilota. Obecně ji lze dělit na motorovou a na bezmotorovou, přičemž každou kategorii lze rozdělit dle obtížnosti létání: Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited. První tři obtížnosti jsou v České republice létány pouze na národní úrovni. Advanced a Unlimited se létají na úrovni mezinárodní.
V rámci každého letu na akrobatických bezmotorových závodech je větroň vyvlečen za motorovým letadlem typicky do výšky 1200-1400 metru nad zemí. Po odpoutání od vlečného letadla je ve vyhrazeném letovém prostoru zahájena akrobacie. Tento prostor není velký (krychle s délkou hrany 1000 metrů, umístěná 200-400 metrů nad zemí) a klade vysoké nároky na přesnost a ladnost pilotáže i umístění sestavy v tomto prostoru, což je hodnoceno. Létané sestavy jsou dvojího typu. Povinné sestavy jsou vyhlášeny několik měsíců před závodem a soutěžící si ji může natrénovat. Oproti tomu tajné sestavy si pilot natrénovat nemůže, protože se je dozví během soutěže.

photo 33

Číst dál...

Návštěva zástupce ČVUT

Jako každý rok, tak i letos se do naší školy přijel podívat zástupce ČVUT z Prahy, který studentům čtvrtých ročníků přijel nastínit možnost dalšího vzdělávání. Naši studenti se velmi často po absolvování maturitního oboru na naší škole rozhodují právě pro vysokoškolské studium na ČVUT, a proto se snažíme, aby se o dané instituci dozvěděli co nejvíce informací přímo z první ruky. Akce probíhala v prostorách školy formou diskuze, kdy se studenti ptali a zjišťovali, co je nejvíce u daných oborů zajímalo. Celá diskuze byla zaměřena na nutnost technického vzdělání v leteckém průmyslu.

Soutěž Wings of Future

Soutěž byla pořádána ČVUT-FS a SČLP 22. března 2019 v prostoru skleněné auly ČVUT-FS. Od 10 hodin probíhala registrace a tréninkové lety. Celkem se zúčastnilo 9 týmů z Čech, stejná soutěž probíhala současně i na Moravě. Týmy byly rozděleny do dvou skupin.
Naši školu reprezentovali 3 žáci: Matouš Adam, Jan Janeček a Adam Toman.
První disciplínou byl let po trati s otočkou a předávkou letícího modelu. Měřil se nejkratší čas proletění trati, k dispozici měli soutěžící tři pokusy. Naše trio dokázalo zdolat trať ve vynikajícím čase 15,04 s, což byl čas o 7 s rychlejší v porovnání s dalším týmem.
Další disciplínou byl let na vzdálenost. Vypouštění kluzáku bylo provedeno pomocí desky, celkem bylo 5 pokusů. Také v této disciplíně nenašel náš tým důstojnou konkurenci a jako jediný narážel do protilehlé stěny. I s tímto omezením doletu zvítězil o více než 2 m.
Tým Sokoli Aero zvítězil v obou technických disciplínách a zaslouženě získal odměnu 12 000 Kč.
Ve „slohové“ kategorii „Vize letectví v roce 2040“ byla naše práce zaměřena pouze na technickou stránku, a tak na oceněná místa to tentokrát nestačilo.
Soutěž Wings of Future aktivovala zájem žáků a spojila manuální zručnost s teorií a koordinací pohybů při letu kluzáku.
Doufám, že se uskuteční i avizovaná soutěž tří nejlepších týmů z Čech a Moravy na podzim tohoto roku.

Zdeněk Cinert

Exkurze do Polska: Osvětim – Krakov - Vělička – muzeum letectví

Ve dnech 26. a 27. března podnikla naše škola s vybranými žáky zejména 2. a 3. ročníků zahraniční exkurzi do Polska. První den byl cílem cesty koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim I. a Osvětim II. Birkenau, kde se podrobně seznámili s hrůznou tragédií nejen holocaustu, ale i polského národa, s místem, jenž zanechává stopy na duši, s místem, kde tuhne v žilách krev.
Následně se přesunuli do polského královského města Krakow a strávili zde večer prohlídkou historického jádra města, především královského hradu Wavel a katedrály sv. Stanislava a sv. Václava. Ve velmi pěkném a dobře situovaném ubytování blízko centra města mnozí usínali v myšlenkách na zmařené životy.

Číst dál...

Letecký sportovec ČR za rok 2018

Dne 14. února 2019 se v Praze v Divadle Image konalo vyhlášení nejlepších leteckých sportovců ČR za rok 2018.
Tito sportovci jsou bohužel ve stínu zájmu většiny televizí. O propagaci sportu se aktivně stará TV Airzone, která přehlídku pořádala.

Naše škola byla požádána o předvedení kluzáků Wings of future v průběhu celé akce. Předvedení se výborně zhostili studenti Adam Toman a Matouš Adam. Své umění s letadlem si vyzkoušel i Martin Šonka, mistr světa v Red Bull Air Race.

Předvedení modelů bylo odměněno potleskem a přispělo k příjemné atmosféře během večera.

FI2A9797

Číst dál...