Oznámení:

Záhájení školního roku 2016/2017

Oznamujeme, že školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 7,00 hodin. Všichni neubytovaní žáci se dostaví do školy nejpozději v 6,50 hodin.

Žáci nastupující do 1.ročníku, kteří budou ubytováni v domově mládeže se dostaví společně se zákonnými zástupci do domova mládeže (DM je součástí školy) ve středu 31. 8. 2016 v době od 13,00 do 15,00 hodin. Žáci vyšších ročníků od 17,00 do 21,00 hodin.

Současně oznamujeme, že všichni žáci 1. ročníků odjíždí v pátek 2. 9. 2016 v 7,00 hodin na adaptační kurs do rekreačního střediska Březová a vrací se zpět do školy v neděli 4. 9. 2016 kolem 17,00 hodin.

Základní informace žákům, přihlášených k maturitní zkoušce podzim 2016

Termín a místo konání profilové praktické zkoušky pro žáky oboru informační technologie - 29. 8. 2016 od 7,00 hod., SŠLVT Odolena Voda

Termín a místo konání profilové praktické zkoušky pro žáky oboru letecký mechanik - 29. ? 31. 8. 2016 vždy od 7,00 hod. , SŠLVT Odolena Voda

Termín a místo konání písemných zkoušek společné části MZ ve spádové škole - 1. ? 5. 9. 2016 ? Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 viz. jednotné zkušební schéma podzim 2016 na www. novamaturita.cz

Termín a místo konání ústních zkoušek profilové a společné části MZ - 14. 9. 2016 od 6,30 hod., SŠLVT Odolena Voda

Poznámka : Všem žákům byl dne 23. 8. 2016 na adresu trvalého bydliště zaslán dopis s pozvánkou k jednotlivým zkouškám. Případné bližší informace podá Mgr. Maršoun č. tel 606426950.

Termíny opravných a doklasifikačních zkoušek v srpnu 2016 naleznete v pokynu ředitele školy č.18/2016Informace o druhém kole přijímacího řízení do prvních ročníků ve školním roce 2015/2016


Ředitelství školy oznamuje, že od 9. 5. 2016 do 31. 8. 2016 přijímá do 1. ročníku žáky v druhém kole přijímacího řízení do maturitních oborů studia obor 23-45-L/02 Letecký mechanik, 18-20-M/01 Informační technologie, 23-41-M/01 Strojírenství a učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik Mechanik opravář pro letadla.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy, bez přijímací zkoušky. Přihlášky ke studiu s potvrzením od lékaře zašlete doporučeným dopisem na adresu školy, popř. doručte osobně do sekretariátu školy. Bližší informace na tel. čísle 283970477, 606426950.


Vítejte na stránkách SŠLVT. Upozorňujeme na novou virtuální prohlídku interiérů naší školy, kterou naleznete zde


© 2008-2016 sslvt.cz
Tvorba webových stránek - StudioInternet