Uživatelské jméno:  

  Heslo: 

Aktivity roku 2016- Na počátku roku 2016 proběhl závěrečný turnaj v odbíjené. Turnaj byl rozehrán na konci roku 2015 mezi jednotlivými třídami naší školy a závěr turnaje byl v režii čtyř nejlepších celků v turnaji finálovém. Celý turnaj byl pořádán pod společností Zenit Ivanem Wirthem. Naše společnost zajistila věcné odměny pro tři nejlepší mužstva.

-18.2.2016 ? 20.2.2016 organizovala společnost Zenit propagaci naší školy na výstavišti v Lysé nad Labem. Akce se zúčastnilo celkem 7 studentů a starali se především o propagační program během výstavy. Ta byla pořádána pod názvem ŘEMESLA 2016. Společnost zde prezentovala bezpilotní dron letovými ukázkami. Pro studenty jsme zajistili občerstvení a drobné propagační předměty sloužící k propagaci letecké školy Odolena Voda.

-4.března 2016 proběhl tradiční maturitní a absolventský ples naší školy. Ples pořádala společnost Zenit a tento po všech stránkách zajistila. Ples proběhl v Kralupech nad Vltavou v KASS Vltava. Ples byl pro maturitní ročníky tříd LM4A, LM4B, IT 4 a MO 3. Společnost Zenit zajistila kompletní program plesu vč. moderování a předtančení. Plesu se zúčastnilo také 15 studentů nižších ročníků, kteří zajistili tombolu a hladký průběh akce. Ples byl beznadějně vyprodán, kapela Globus předvedla výborný repertoár a ples byl laděn jako letecký. Ples podpořila řada sponzorů a jako hlavní sponzor byl Středočeský krajský úřad- fond pana hejtmana. Celá akce proběhla bez nejmenších závad a naše společnost zužitkovala zkušenosti z pořádání minulých plesů.

-Dne 22.dubna pořádala naše společnost zájezd v ubytování, na letecký veletrh v Německém Friedrischafenu. Zájezdu se zúčastnilo několik členů správní rady, 5 studentů a počet doplnili zaměstnanci školy. Společnost Zenit přispěla na vstupné a spolupořádala celý zájezd. Studenti a zaměstnanci školy se zde seznámili s nejnovějšími trendy v letecké technice. Toto je důležité zejména pro studenty ? letecké mechaniky a přispívá to k odbornému rozvoji naší letecké školy.

-V termínu 30.4.2016 ? 1.5.2016 zajistila naše společnost propagaci školy na velkém leteckém dni v západočeském kraji- letiště Plasy u Plzně. Společnost zde provozovala tři letové trenažéry a propagovala činnost letecké školy. Propagační akce se zúčastnilo celkem 6 studentů a dále zaměstnanci společnosti Aleš Vyhnal, Jiří Stoklásek a Alena Stoklásková. Studentům školy naše společnost zajistila občerstvení a částečně i ubytování na akci.

-13.5.2016 proběhl v posilovně naší školy turnaj v silovém víceboji. Turnaj uspořádal pod hlavičkou naší společnosti pan Ivan Wirth. Soutěžilo se ve dvou kategoriích mladší a starší dorost. Zúčastnilo se celkem 20 studentů a naše společnost zajistila pro první tři v každé kategorii. Výsledky starší dorost- Plášil,Mlejnecký,Radovič a mladší dorost Klaus,Rigl,Hofman.

-28.5.2016 ? 29.5.2016 zajistila společnost Zenit propagaci školy na leteckém dnu ?Aviatická pouť Pardubice?. Akce se zúčastnilo celkem 5 studentů a dále zaměstnanci školy a naší společnosti Aleš Vyhnal, Jiří Stoklásek a Alena Stoklásková. Propagace probíhala předváděním našich letových trenažerů . Společnost Zenit zajistila pro studenty stravu a dále propagační materiály na celou akci. Rovněž jsme částečně zajistili ubytování v domově mládeže v Pardubicích.

-8.6.2016 se naše společnost Zenit zúčastnila tradiční akce na ČVÚT Praha 6- pod názvem StreTech 2016. Jedná se o předváděcí akci, kde studenti prezentují svoje práce a technické dovednosti. Naše společnost zde předváděla práci studentů 2 ročníků Petra Havelky, Davida Nguyena a Tomáše Dvořáka. Tento kolektiv pracoval na projektu 3D tiskárny a na této akci předváděl dosažené výsledky a tuto tiskárnu zde provozoval. Tento projekt finančně a materiálně podpořila naše společnost a propagovala tak naší leteckou školu na tradiční technické akci.

-11.6.2016 proběhla propagační akce na dobovém leteckém dnů v Mladé Bolesleslavi. Akce se zúčastnilo celkem 5 studentů. Propagace tradičně probíhala předváděním letových trenažérů. Naše společnost zajistila stravu na této akci a pohonné hmoty do centrály.

- Souběžně jsme zajistili propagaci na 13.ročníku Pražské muzejní noci. Tato akce proběhla v leteckém muzeu Kbely a i zde byl provozován letový trenažer. Obou akcí se zúčastnili jednak studenti a dále členové správní rady Aleš Vyhnal a Jiří Knotek. Akce tohoto typu jednoznačně ukazují na aktivitu naší společnosti ve vztahu k naší letecké škole.

-Dne 13.června proběhla v režii naší společnosti akce ?létání za odměnu?. Jedná se o tradiční akci, kde jsou nejlepší a nejaktivnější studenti naší letecké školy odměněni 15 ti minutovým předváděcím letem v okolí školy. Bylo odměněno celkem 20 studentů. Celou akci organizovala a financovala společnost Zenit. Létání se uskutečnilo na pronajatém stroji od společnosti Fly for pople z letiště Sazená. Pilotem akce byl pan Aleš Vyhnal .

-Dne 3 září 2016 na počátku nového školního roku proběhla propagační akce společnosti Zenit a to v Kralupech nad Vltavou ? akce ?LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI?. Akce se zúčastnilo několik studentů školy- Miloš Šmídmajer, Petr Hanuš a Přemysl Pražák. Dále Jiří Stoklásek a Alena Stoklásková. Na akci jsme předváděli letové trenažéry a zájemcům přiblížili činnost naší školy. Akce byla velice kladně hodnocena pracovníky Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, kteří naší leteckou školu berou jako regionální školu.

-Dne 3.9.2016 byla provedena propagace školy na letecké akci ve Strakonicích. Tuto akci zajistil člen správní rady Aleš Vyhnal provozováním letového trenažéru v areálu letiště.

-Na počátku školního roku v termínu 2-4.9.2016 se uskutečnil adaptační kurz studentů prvých ročníků v areálu Rokytnice nad Rokytnou. Naše společnost podpořila tradičně tuto akci příspěvkem na dopravu ve výši 8.100,-Kč. Dále byly zajištěny propagační předměty na tuto akci.

-Ve dnech 1-2.10.2016 jsme se zúčastnili tradiční velké akce v Pardubicích. Akce proběhla pod názvem ?Retro městečko? a společnost Zenit zde propagovala naší leteckou školu a především její studijní obory. Akce se zúčastnili studenti David Nguyen, Miloslav Šmídmajer, Martin Lang, Josef Nemejovský a Petr Hanuš. Dále Jiří Stoklásek, Alena Stoklásková a Aleš Vyhnal. Prezentace školy probíhala především provozováním letových trenažérů. Společnost Zenit zajistila stravu studentů a dále se podílela materiálně na zajištění celé akce.

-Dne 12.10.2016 proběhl na škole turnaj ?atletický trojboj?. Soutěže probíhaly ve dvou věkových kategoriích a společnost Zenit věnovala ceny pro tři v každé kategorii. Mladší dorost : 1. R.Horák, 2.M Komačka. Starší dorost : 1.D.Festa, 2.M.Pelichovský, 3.D.Heimrath.

Nehodou to začíná

12.03.17  |  ze školních stránek

Studenti naší školy se zúčastní programu "Nehodou to začíná" od společnosti DEKRA CZ a.s. Jedná se o schválený preventivní a vzdělávací projekt pro mladé a začínající řidiče, který přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Maturitní a absolventský ples 2017 - informace !!!

25.01.17  |  ze školních stránek

-Maturitní a absolventský ples se uskuteční dne 10.března 2017 od 19.00-02.00 hod.
-Vstupenky v prodeji u pí.Prášilové
-Začátek plesu ve v 19.00 hod. a je n e k u ř á c k ý !!!!
-Na ples nebude vpuštěn nikdo bez společenského oblečení !!!!
-Na plese bude bohatá tombola

Článek o kontrolní cestě po pracovištích

29.03.16  |  ze školních stránek

Dnes byl přidán článek o kontrolní cestě po pracovištích praxí leteckých mechaniků. Zaktualizovány byly i informace o maturitách.

© 2008-2017 sslvt.cz
Tvorba webových stránek - StudioInternet