Uživatelské jméno:  

  Heslo: 

Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s.

je obecně prospěšnou společností ve smyslu zákona č. 248/95 Sb.

Sdružení bylo založeno pro obnovu a rozvoj prestižní letecké střední školy v Odolené Vodě dne 13.10.2005.


Zakladatelem sdružení je Vladimír Javůrek.


Společnost svou činností podporuje Střední školu letecké a výpočetní techniky Odolena Voda. Její hlavní zaměření je na činnost studentů školy na aktivní využití volného času. Organizuje a zajišťuje řadu společenských a sportovních akcí školy a téměř veškeré aktivity studentů školy. Podílí se např. na pořádání maturitních plesů, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí, zaštiťuje činnost zájmových klubů.
Společnost materiálně a finančně zajišťuje :
- veškeré zájmové kluby při škole, jejich provoz, materiální zajištění
- vzdělávací a sportovní zájezdy studentů
- maturitní plesy
- kulturní akce /kina, divadla, vernisáže.../
- sportovní soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích
- pobytové lyžařské a turistické zájezdy studentů
- spoluúčast při budování a provozování sportovišť školy
- ceny do jednotlivých soutěží studentů
- odměny pro nejlepší studenty školy
- pravidelné vyhlídkové lety pro nejlepší studenty školy
- provoz studentské klubovny
- propagace školy na různých akcích - úhrady zúčastněným studentům
- provoz ekologického koutu - výstavní prostory akva-tera
- na základě živnostenských listů další činnost zisk z této činnosti je používán na uvedené aktivity.

Společnost je financována ze sponzorských darů a vlastní činnosti. Jedním ze sponzorských darů je příspěvek rodičů studentů ve výši =500,,-Kč ročně. Hospodaření společnosti je transparentní a je zveřejňováno ve výroční zprávě ve smyslu zákona č.248/95 Sb.

Ředitel o.p.s. :
Jiří Stoklásek

Aktuality

26. 09. | Den Aera 2011 - V sobotu 10.9. se naše škola zúčastnila Dne Aera, který každý rok pořádá firma Aero pro své zaměstnance a jejich rodiny a blízké.

21. 10. | Aktualizace informací o sdružení Zenit - Dne 21.10.2010 proběhla aktualizace informací o sdružení Zenit.

Nehodou to začíná

12.03.17  |  ze školních stránek

Studenti naší školy se zúčastní programu "Nehodou to začíná" od společnosti DEKRA CZ a.s. Jedná se o schválený preventivní a vzdělávací projekt pro mladé a začínající řidiče, který přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Maturitní a absolventský ples 2017 - informace !!!

25.01.17  |  ze školních stránek

-Maturitní a absolventský ples se uskuteční dne 10.března 2017 od 19.00-02.00 hod.
-Vstupenky v prodeji u pí.Prášilové
-Začátek plesu ve v 19.00 hod. a je n e k u ř á c k ý !!!!
-Na ples nebude vpuštěn nikdo bez společenského oblečení !!!!
-Na plese bude bohatá tombola

Článek o kontrolní cestě po pracovištích

29.03.16  |  ze školních stránek

Dnes byl přidán článek o kontrolní cestě po pracovištích praxí leteckých mechaniků. Zaktualizovány byly i informace o maturitách.

© 2008-2017 sslvt.cz
Tvorba webových stránek - StudioInternet