Uživatelské jméno:  

  Heslo: 

Tříleté Učňovské obory podporované podnikem Aero Vodochody a.s.

Žáci níže uvedených oborů mohou být současně podporovány dvěma stipendijními programy.
Středočeský kraj podporuje stipendiem všechny žáky těchto oborů v rámci podpory technického vzdělávání. Každý žák dostává ve školním roce (kromě prázdnin) kapesné ve výši 300 Kč za měsíc (1. ročník), 400 Kč /měsíc (2. ročník) a 500 Kč/měsíc (3. ročník) za předpokladu slušného chování a alespoň dostatečného prospěchu.
Žáci vybraní podle výsledků v 1. ročníku se učí pro společnost Aero Vodochody. Aero jim nabízí zaměstnání po dokončení studia formou pracovní smlouvy s odloženým nástupem. V průběhu studia je podporuje (za předpokladu alespoň dostatečných výsledků) příspěvkem na stravování, ubytování, jízdné atd.
Podrobnosti o stipendijních programech se dozvíte přímo ve škole.

Strojní mechanik - Mechanik opravář pro letadla

23 - 51 - H/01

Výuka je zaměřena na údržbu, provoz letounů a jejich opravy. Žáci se seznámí s prováděním diagnostiky, demontážemi, kontrolou funkcí, opravou jednotlivých částí letounů a jejich zpětnou montáží.

Absolvent je schopen po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi samostatně udržovat a opravovat stroje a zařízení i funkční celky, provádět demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže, funkční kontroly po provedené opravě, základní ruční a strojní oprace při zhotovování dílů, rozpojování, spojování a opravách strojních částí a jednoduché elektrotechnicképráce přímo související s opravou příslušného zařízení, provádět technické údrzby, zjišťovat závady, opravovat, seřizovat a přezkušovat univerzální a speciální stroje a zařízení, jejich příslušenství, speciální vybavení a mechanizované nářadí.

Uplatnění absolventů je především v letecké výrobě, opravách a provozu.

Celý profil absolventa oboru Strojní mechanik - Mechanik opravář pro letadla naleznete zde

Klempíř pro leteckou výrobu

23 - 55 - H/01

Učební obor klempíř je určen pro přípravu pracovníků pro výrobu a opravy silničních a kolejových vozidel, draků letadel, propř. vzduchotechnických rozvodů, kovového nábytku a vybavení apod.

Výuka klempířů je zaměřena na práci s kovovými materiály, jejich zpracování ručním a strojním způsobem. Zvláštní pozornost je věnována práci s hliníkovými slitinami a nýtování.

Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, schopného začlenit se v relativně krátké době po ukončení přípravy ( resp. postupne již během ní ) do občanské společnosti; v profesní sféře pak schopného výkonu několika příbuzných povolání. Kromě toho má být absolvent schopen tato povolání vykonávat jak v živnostenských provozovnách ( s perspektivou případného zřízení vlastní živnosti ), tak v průmyslových provozech.

Obor má široké uplatnění v praxi, zvláště pak při výrobě dílů a sestav draků letounů.

Celý profil absolventa oboru Klempíř pro leteckou výrobu naleznete zde

Strojní mechanik - Zámečník

23-51-H/01

Výuka zámečníků je zaměřena na zpracování ocelových a hliníkových materiálů ručním a strojním způsobem. Během praktického výcviku žák získá dovednosti zhovováním strojních částí, prováděním montáže a údržby strojních celků a zařízení používaných při letecké výrobě.

Celý profil absolventa oboru Strojní mechanik - Zámečník naleznete zde


Informace pro rodiče našich žáků


Vedení školy oznamuje že došlo k aktualizaci systému Bakaláři. V prohlížeči budete varováni, ale mužete bezpečně pokračovat.

Dny otevřených dveří ve školním roce 2017/2018 jsou 9.11.2017, 7.12.2017, 9.1.2018 a 13.2.2018.

Nehodou to začíná

12.03.17  |  ze školních stránek

Studenti naší školy se zúčastní programu "Nehodou to začíná" od společnosti DEKRA CZ a.s. Jedná se o schválený preventivní a vzdělávací projekt pro mladé a začínající řidiče, který přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Maturitní a absolventský ples 2017 - informace !!!

25.01.17  |  ze školních stránek

-Maturitní a absolventský ples se uskuteční dne 10.března 2017 od 19.00-02.00 hod.
-Vstupenky v prodeji u pí.Prášilové
-Začátek plesu ve v 19.00 hod. a je n e k u ř á c k ý !!!!
-Na ples nebude vpuštěn nikdo bez společenského oblečení !!!!
-Na plese bude bohatá tombola

Článek o kontrolní cestě po pracovištích

29.03.16  |  ze školních stránek

Dnes byl přidán článek o kontrolní cestě po pracovištích praxí leteckých mechaniků. Zaktualizovány byly i informace o maturitách.

© 2008-2018 sslvt.cz
Tvorba webových stránek - StudioInternet