Vítejte na stránkách Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

 

Školy, která se snaží udržet a dále rozvíjet tradice českého letectví v podminkách EU.
Prijďte mezi nás a svěřte start Vaší profesní kariéry do našich rukou.

Oznámení:

Vážení žáci třídy MO3,
vzhledem k nastalé situaci vedení školy rozhodlo, že přestupové zkoušky z učebního oboru Strojní mechanik - Mechanik opravář pro letadla na maturitní obor Letecký mechanik budou pro letošní školní rok 2019/2020 zrušeny. Žádost o pokračování ve studiu se bude odevzdávat v měsíci červnu, nejpozději do 15.6. v sekretariátu školy. Rozhodnutí o pokračování ve studiu bude uděleno ředitelem školy na základě vyjádření jednotlivých vyučujících a pedagogické rady do 30. června.
Děkujeme za pochopení.
Za vdení školy
Mgr. Dana Hohlbergerová

 

Vážení žáci a rodiče,
podařilo se nám s CK Školní zájezdy vyjednat přesun termínu plánovaného zájezdu do Francie a Anglie z dubna na 19.10.-24.10.2020 a vedení školy přesun termínu schválilo. Zároveň bude možné zájezd doplnit o další žáky naší školy.Doufejme, že na podzim se budeme těšit s návštěvy míst ve Francii a Anglii. Bližší informace podá Mgr. Zuzana Terry, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Děkujeme za spolupráci.
Za vedení školy Mgr. Dana Hohlbergerová

 

Shrnutí informací z tiskové konference Ministra školství ze dne 23. 3. 2020
Pravděpodobný nejdřívější termín znovuotevření škol je 2. polovina května 2020.

Přijímací zkoušky

Proběhnou jednokolově a nejdříve 14 dní po návratu do škol.

Maturitní zkouška
Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po návratu do školy. Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu český jazyk a cizí jazyk se neskládá.
V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků ve škole, bude hodnocení vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení.

Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po návratu do školy.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků ve škole, bude hodnocení vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky závěrečné zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení.

Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením závěrečné zkoušky komisionální přezkoušení.

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 připravuje MŠMT. Po schválení sněmovnou ČR bude vydán v nejbližší době.


Opatření k uzavření klasifikace žáků 1. – 3. ročníků vydá MŠMT později.


Mgr. Miroslav Maršoun, v.r.

ředitel školy

 

 

Vážení rodiče a žáci,
na základě vyjádření MŠMT k dotazům na linkách ministerstva a související s vyhlášením nouzového stavu na území ČR:

1. Dovoluji žákům popř. jejich zákonným zástupcům si vyzvednout po předchozí domluvě učebnice a jiné učební pomůcky potřebné pro plnění distančního studia přes systém Google Classroom. Při převzetí musí být dodržena nařízená a doporučená hygienická opatření (zakrytí úst a nosu, dodržení odstupu, nevyužívat raději MHD).

Pro převzetí kontaktujte telefonicky nebo e-mailem:

DM"ubytovaní žáci": mob. 725 509 239, 721 729 170, 724 354 000 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ŠKOLA "dojíždějící žáci": mob. 721 012 579 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Dále jsem rozhodl, že praktické zkoušky profilové části MZ všech oborů a tříd se odkládají na neurčito a přesný termín bude určen dle vývoje aktuální situace na území ČR a pokynů MŠMT.

Více na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Mgr. Miroslav Maršoun, v.r.
ředitel školy

 

Oznámení o platbách za ubytování a stravování:

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že dle Vašeho uvážení, po dobu mimořádného opatření vlády, které se týká uzavření škol, je možné pozastavit platby za stravování a ubytování na domově mládeže.

Současně sděluji, že veškeré zálohy budou součástí vyúčtování v červenci 2020 a případné přeplatky budou vráceny.

Mgr. Miroslav Maršoun

ředitel školy

 

Oznámení:

Vážení rodiče a žáci,

k dnešnímu dni byla spuštěna výuka prostřednictvím systému Google Classroom. Všichni žáci jsou povinni se ke dni 17. 3. 2020 do systému zaregistrovat a přihlásit se dle svého učebního plánu do všech předmětů. Přihlašovací údaje byly rozeslány prostřednictvím systému Bakalář - Komens. V případě potíží s přihlášením se obracejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vzhledem k nastalé mimořádné situaci upozorňujeme, že neplnění těchto povinností povede k neklasifikaci žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020.

Návod na přihlášení naleznete zde.

 

Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové

od zítra 11. 3. 2020 se dle vládního nařízení ruší přímá výuka v budově školy až do odvolání.

Všichni žáci, včetně ubytovaných v domově mládeže odjedou do místa svého bydliště po ukončení vyučování v úterý dne 10.3.2020.

Zaměstnanci školy, pokud nejsou v karanténě, budou přítomni ve škole a budou plnit své pracovní povinnosti dle pokynů vedení školy.

Vyučující teoretického vyučování připraví pro žáky domácí úkoly, zajistí pravidelné a průběžné vypracování úkolů  a následnou kontrolu prostřednictvím elektronické korespondence.

Odolena Voda dne 10.3.2020

Mgr. Miroslav Maršoun

ředitel školy

 

Informační leták vydaný Státním zdravotním ústavem hygiena rukou.

 

Informace pro rodiče žáků              

Škola pracuje na řešení zájezdu do Anglie 'Nejkrásnější univerzitní města' s CK Školní zájezdy, s.r.o. Řešíme možnosti přesunutí zájezdu na podzim,  případně i zrušení  a následné stornopoplatky.
O výsledku vás budeme informovat zde i emailem. Mgr. Zuzana Terry

                                                                                

Od nového školního roku je nová adresa školy v systému Bakaláři: https://sslvt.bakalari.cz

 

Upozorňujeme na virtuální prohlídku interiérů naší školy, kterou naleznete zde.

 

Aktuality

Festival svobody na SŠLVT

I naše škola se přidává k oslavám 30. Výročí sametové revoluce a vybízí naše studenty k zamyšlení nad tím, co nám Sametová revoluce přinesla, zda splnila naděje, které do ní předešlé generace studentů vkládaly a za co vlastně můžeme, být vděční.
S radostí jsme podpořili naše studenty v akci Sametový happening o velké přestávce, kdy zástupci studentů přednesou své projevy a symbolicky si zazvoníme klíči.
Dále se bude na naší škole konat debata s okresním aktérem sametové revoluce a tehdejším aktivním členem OF panem RNDr. Vlastimilem Krausem, Csc.
Od 2.12. u nás také budou studenti a návštěvníci školy vidět interaktivní výstavu Střípky revoluce - výstava na čtrnácti panelech studentům nejen představí průběh sametové revoluce, ale také odvypráví několik strhujících příběhů. Panely obsahují prvky tzv. rozšířené reality, díky kterým ožijí v mobilních telefonech. Namíříte-li mobil na panel, objeví se vám na displeji video s dobovými i pamětnickými videi a zábavnými animacemi.

Návštěva Evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Brno 2019

logo projekt

Ve dnech 1. a 2. 11. 209 se v doprovodu výchovné poradkyně Ing. Martinů a kariérové poradkyně Mgr. Hohlbergerové vydalo 5 žáků 4. ročníků do Brna na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. V pondělí 1.11. jsme kolem poledního dorazili do Brna, po ubytování jsme se vydali objevovat krásy a kulturní rozmanitost Brna, při kterém nám přálo krásné podzimní počasí. Druhý den ráno jsme společně vyrazili na brněnské výstaviště, kde se veletrh pořádal. Žáci si zde mohli prohlédnout, co různé vysoké školy nabízí, či se jít podívat na jednu z mnoho přednášek. Školy měli stánky různých typů a velikostí a některé z nich byli velmi poutavé a zajímavé. Z mnoha vysokých škol, které se na veletrhu nacházeli, mohu zmínit např. ČVUT nebo Vysoké učení technické v Brně. Osobně mě nejvíce zaujalo právě zmíněné ČVUT a Univerzita Hradec Králové.Večerní příjezd do Prahy proběhl bez komplikací. Žáků se veletrh líbil a mnohým z nich pomohl rozhodnout se v tom, jakou cestou chtějí pokračovat a na jakou vysokou školu se přihlásit. Pedagogové si rozšířili vědomosti z kariérového poradenství a navázali nové kontakty se zástupci VŠ např. pro konání workshopů a jejich prezentací na naší škole. Celá návštěva byla financována z projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II. - Zkvalitnění výuky na SŠLVT Odolena Voda.

Daniel Klein - ITS4

 

Přes bariéry s policií ČR - Bezpečná společnost

Dne 25.9.2019 se naši studenti 4.ročníků zúčastnili, již po druhé, sportovně charitativní akce, která je určená pro střední školy Středočeského kraje do tohoto projektu přihlášené a vyhlášena Policií ČR pouze pro Středočeský kraj.
Žáci si vyzkoušeli fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie ČR. Za každý úspěšně složený fyzický test je generálním sponzorem složena finanční částka, která je určena hendikepované osobě ze středočeského regionu. V tomto pololetí je určena pro mladíka ( 25let), který v důsledku vážné autonehody ochrnul a finanční částka bude využita na jeho rehabilitace a rehabilitační přístroj tak, aby se mohl v budoucnu postavit na vlastní nohy a výrazně tím zlepšit kvalitu svého života.
Studenti se do akce zapojili s velkým nadšením a nelehké fyzické testy splnilo celkem 14 žáků z celkového počtu 24 žáků 4.ročníků, což je neuvěřitelná úspěšnost téměř 60%.
Od Policie ČR všichni úspěšný obdrželi, kromě poděkování, i certifikát, jehož platnost je 1rok a potvrzuje splnění fyzické zdatnosti pro přijetí k Policii ČR.

Test obsahoval:

1)Člunkový běh- 4x10m
2)Kliky
3) Celomotorický test
4)Běh 1km

odolena voda2

Číst dál...

Studijně-poznávací zájezd do Skotska

V dnech 16. -23. 6. 2019 se skupina 28 žáků naší školy vydala na cestu do Skotska. První den jsme strávili v malebném Amsterdamu, projeli se vyhlídkovou lodí po grachtech, prošli se po historickém centru a navštívili známé tržiště. Večer jsme se vypravili luxusní lodí na šestnáctihodinovou plavbu po Severním moři do Newcastlu. Počasí nám přálo,takže si každý plavbu užil buď na palubě  nebo v útulné kajutě. Druhý den již následoval nabitý program prohlídek opatství, hradů, katedrál a bývalých i současných královských sídel ve  městech Stirling, hlavním městě  Edinburgh a univerzitním městečku  St. Andrews. Žáky nadchl na světě jediný lodní výtah Falkirk Wheel, návštěva nejstarší skotské palírny ,výlet k jezeru Loch Ness i na hrad kde se točil Harry Potter. Žáci si užili pohostinnosti  hostitelských rodin a odvezli si nezapomenutelné zážitky.

IMG 3058

Číst dál...

Tématické dny "Nad oblaky"

logo ikap

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje  (IKAP)

                     Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

logoskola

     V rámci zmíněného akčního plánu byla provedena návštěva ZŠ Odolena Voda ve dnech 6-7.5.2019 pod názvem tématických dnů této školy „Nad oblaky“,  kde naši studenti předvedli práci na leteckých simulátorech, včetně odborného výkladu k dané problematice. Velkým lákadlem pro žáky byla i skutečnost, že si oni sami  mohli vyzkoušet ovládat jednotlivé simulátory a stát se na okamžik „skutečným pilotem letadla“.

     Tato akce byla zhodnocena oboustranně jako velmi zdařilá s velkým ohlasem, a to jak ze stran žáků, tak i ze strany pedagogického sboru obou škol. Uvedené dny byly velmi dobře zorganizovány ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Ullmannovou, díky čemuž se podařilo seznámit téměř všechny žáky s naším záměrem dále rozvíjet tradice českého letectví. Tento záměr bude dále prohlubován i nabídkou klíčové aktivity naší školy ve formě kroužků na leteckých simulátorech pod vedením odborných lektorů, které zaštiťuje zkušený pilot pan Aleš Vyhnal jako vedoucí kroužku. V současné době se učebna leteckých simulátorů modernizuje, což spočívá v modernizaci stávajících leteckých simulátorů a stavění i dalšího nového simulátoru. Tyto změny budou již plnohodnotně využívány při pořádání kroužku v následném školním roce 2019/2020.  

Číst dál...

Přes bariéry s Policií

Dne 28.3.se naši studenti 4.ročníků zúčastnili sportovně charitativní akce, která je určená pro střední školy Středočeského kraje do tohoto projektu přihlášené.
Žáci si vyzkoušeli fyzické testy, které jsou jednou z podmínek přijetí do služebního poměru Policie ČR. Za každý úspěšně složený fyzický test je generálním sponzorem složena finanční částka, která je určena hendikepované osobě ze středočeského regionu. V tomto pololetí je určena pro mladíka, který v důsledku onkologické léčby přišel o pravou ruku a částka bude použita na nákup bionické ruky, která zlepší kvalitu jeho života.
Studenti se do akce zapojili s nadšením a nelehké fyzické testy splnilo celkem 20žáků z celkového počtu 46 žáků 4.ročníků. Náš žák Vojtěch Kotek se dokonce s celkovými 65b umístil na krásném 3.místě ze všech středních škol v regionu. Od Policie ČR všichni úspěšný obdrželi, kromě poděkování, i certifikát, jehož platnost je 1/2roku a potvrzuje splnění fyzické zdatnosti pro přijetí k Policii ČR.
Test obsahoval:
1)Člunkový běh- 4x10m
2)Kliky
3) Celomotorický test
4)Běh 1km

Číst dál...

Bezmotorová akrobacie - Adam Toman

Akrobacie, jak jistě mnozí z vás vědí, je nejvyšší možné letecké umění, které lze na nebi předvést. Akrobatické prvky v ní obsažené jsou velmi náročné a vyžadují značné dovednosti pilota. Obecně ji lze dělit na motorovou a na bezmotorovou, přičemž každou kategorii lze rozdělit dle obtížnosti létání: Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced, Unlimited. První tři obtížnosti jsou v České republice létány pouze na národní úrovni. Advanced a Unlimited se létají na úrovni mezinárodní.
V rámci každého letu na akrobatických bezmotorových závodech je větroň vyvlečen za motorovým letadlem typicky do výšky 1200-1400 metru nad zemí. Po odpoutání od vlečného letadla je ve vyhrazeném letovém prostoru zahájena akrobacie. Tento prostor není velký (krychle s délkou hrany 1000 metrů, umístěná 200-400 metrů nad zemí) a klade vysoké nároky na přesnost a ladnost pilotáže i umístění sestavy v tomto prostoru, což je hodnoceno. Létané sestavy jsou dvojího typu. Povinné sestavy jsou vyhlášeny několik měsíců před závodem a soutěžící si ji může natrénovat. Oproti tomu tajné sestavy si pilot natrénovat nemůže, protože se je dozví během soutěže.

photo 33

Číst dál...