Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s.

je obecně prospěšnou společností ve smyslu zákona č. 248/95 Sb.

Sdružení bylo založeno pro obnovu a rozvoj prestižní letecké střední školy v Odolené Vodě dne 13.10.2005.

 

Zakladatelem sdružení je Vladimír Javůrek.

 

Společnost svou činností podporuje Střední školu letecké a výpočetní techniky Odolena Voda. Její hlavní zaměření je na činnost studentů školy na aktivní využití volného času. Organizuje a zajišťuje řadu společenských a sportovních akcí školy a téměř veškeré aktivity studentů školy. Podílí se např. na pořádání maturitních plesů, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí, zaštiťuje činnost zájmových klubů.
Společnost materiálně a finančně zajišťuje :


- veškeré zájmové kluby při škole, jejich provoz, materiální zajištění
- vzdělávací a sportovní zájezdy studentů
- maturitní plesy
- kulturní akce /kina, divadla, vernisáže.../
- sportovní soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích
- pobytové lyžařské a turistické zájezdy studentů
- spoluúčast při budování a provozování sportovišť školy
- ceny do jednotlivých soutěží studentů
- odměny pro nejlepší studenty školy
- pravidelné vyhlídkové lety pro nejlepší studenty školy
- provoz studentské klubovny
- propagace školy na různých akcích - úhrady zúčastněným studentům
- provoz ekologického koutu - výstavní prostory akva-tera
- na základě živnostenských listů další činnost zisk z této činnosti je používán na uvedené aktivity.

 

Společnost je financována ze sponzorských darů a vlastní činnosti. Jedním ze sponzorských darů je příspěvek rodičů studentů ve výši =600,,-Kč ročně. Hospodaření společnosti je transparentní a je zveřejňováno ve výroční zprávě ve smyslu zákona č.248/95 Sb.

Ředitel o.p.s. :
Jiří Stoklásek

Kontakty ZENIT

Sídlo společnosti

U Letiště 370

Odolena Voda 250 70

tel. 283 970 477

IČO 273 87 640

DIČ CZ 273 87 640

Bankovní spojení : číslo účtu 107-9223970267/0100
Ředitel:

Jiří Stoklásek - tel.: +420 -606-716 523
Účetní:

Taťána Prášilová - tel.: +420-723-923 469