Seznam zájmových kroužků a jejich vedoucích:

 

Sportovní kroužky

- florbal, volejbal, kopaná, střelba,posilovna. Tyto kroužky pracují pod vedení p. Fraňka a Wirtha. Jsou pořádány různé turnaje pro studenty školy. Veškeré sportovní aktivity jsou prezentovány na nástěnkách školy a zájemci o sportovní vyžití se obracejí na vedoucí kroužků.

Angličtina (pí. Literová)

Čtyřkolka

- jezdí se ve čtvrtek od 14.30 hod., lze domluvit individuální jízdy podle počasí a stavu stroje u p. Stokláska.

Letečtí modeláři

- pracují v několika dílnách na domově mládeže, požadavky na vedoucího kroužku Radka LITERU nebo p. Stokláska

Chovatelský aqua-tera (p. Stoklásek)

Letové trenažéry

- učebna proti kanceláři ředitele, kroužek je pravidelně každou středu od 15.00 hod. Lze domluvit individuální létání u p. Stokláska.

Klub mladého diváka

- pracuje pod vedením Mgr. Literové. Zúčastňuje se vybraných divadelních představení. Zájemci se přihlásí na začátku školního roku. Dotazy ke členství v klubu mladého diváka u paní Mgr. Literové.

Fotoklub

- pracuje pod vedení Ing. Hanzla. Fotoklub má dále k dispozici fotogalerii školy, kde prezentuje fotografie z jednotlivých akcí. Zájemci o fotografování a případné dotazy u Ing. Hanzla.

Klubovna ZENIT

- je v provozu v budově školy blok C- 1.patro - k dispozici TV- sportovní simulované hry Xbox kinect, airhockey,nejnovější vydání Flying revue, zdrama káva,čaj - možnosti využití např. volná hodina, čekání na spojení, nudná výuka-..Klíče u p. Stokláska.