Aktivity roku 2019

- Na počátku roku 2019 proběhlo na naší škole několik závěrečných turnajů v kolektivních a individuálních sportech – sálová kopaná, odbíjená, střelba,stolní tenis, petanq… Turnaje tradičně organizoval p. Wirth a naše společnost zajistila pro umístěná družstva odměny – trika, čepice, knihy.

- Dne 13.února 2019 se naši reprezentanti ve florbalu zúčastnili okresního kola ve florbalu. Na turnaji startovala čtyři družstva a hrálo se v hale Vikomt v Čelákovicích. Naši startovali pod vedením trenéra p,. Fraňka. Práce trenéra p. Fraňka je na mužstvu opravdu vidět a podali jsme v dobrý výkon. Smolnou prohrou s vítězem turnaje jsme si zavřeli cestu do krajského kola v Sedlčanech. Celkově jsme obsadili třetí místo což není zrovna úspěch.Společnost Zenit zajistila dopravu na turnaj a zpět.

- Dne 22.února 2019 se uskutečnil tradiční maturitní a absolventský ples školy, který pravidelně pořádá společnost Zenit.Ples se uskutečnil v Kulturním a společenském středisku Vltava v Kralupech nad Vltavou od 19.00 hod. Ples moderovala dokonce trojice moderátorů a to Jiří Stoklásek, Aleš Vyhnal a Martin Lang. Hrála nám tentokrát skupina Černej Kůň. Ples byl velice akční, proběhla zde řada soutěží a viděli jsme zdařilé půlnoční překvapení maturitních a absolventcké třídy.Ples končil v 02.00 hod. Naše společnost Zenit ples kompletně zafinancovala a zajistila uměleckou náplň – moderování, kapelu a řadu soutěží. Po skončení plesu jsme zajistili odvoz účastníku autobusem a ubytováním na domově mládeže.
Kaňkou na plesu byla skutečnost, že řada rodinných příslušníků přes zákaz vystřelila několik konfekt a naše společnost byla pokutována. Tento výstřelek nás tentokrát stál 2.500,-Kč + úklid celého sálu!

- Dne 7.března 2019 začala akce zájezdů do aguaparku Šutka Praha -9. Společnost Zenit hradila žákům vstup vždy na 1,5 hodiny a dopravu autobusem na místo a zpět. Akce proběhly vždy každých 14 dnů a účast byla kolem 40 ti žáků. Akce skončily koncem měsíce května a dozor zajistili Jiří Stoklásek, Aleš Vyhnal a Monika Vyhnalová. Akce proběhla díky sponzorskému daru společnosti TL Ultralight Hradec Králové.

- Dne 6-7.května 2019 proběhla po vzájemné dohodě akce na Základní škole Vítězslava Hálka Odolena Voda. Naše společnost zajistila za pomoci našich žáků na této škole provoz celkem tří letových simulátorů. Akce na škole probíhala pod názvem „Létání v oblacích“ a měla za cíl jednak propagaci naší letecké školy a dále seznámení všech žáků této základní školy s problematikou létání. Akce probíhala dva dny a to vždy od rána 08.00 hod. do odpoledne 14.00 hod. Naše simulátory si mohli vyzkoušet všichni žáci této školy od první do deváté třídy. Akce se setkala s nadšením žáků této základní školy

-Na konci měsíce dubna začal kolotoč leteckých akcí, kde společnost Zenit propaguje naší prestižní Střední školu letecké a výpočetní techniky Odolena Voda.

-Ve dnech 17-18.května 2019 jsme se společně se žáky a členy správní rady společnosti propagovali naší školu na leteckém Helicopter show Hradec Králové.Na akci jsme provozovali letové trenažéry rozdávali propagační materiál a měli jsme připravený program i pro malé děti. Akce proběhla na pozvání společnosti DSA Hradec Králové. Naše společnost tuto akci zajistila za pomoci studentů a zaměstnanců školy. Dále na akci naše společnost zajistila stravu a ubytování účastníků na domově mládeže v Pardubicích.


- Pokračování propagačních akcí byla tradiční StreeTech na ČVÚT Praha 6.Jedná se o propagaci práce našich studentů – tentokrát nový dvoumístný letový trenažér. Jednalo se o projekt žáků Anety Porazilové a Jana Seidla.Na této akci již šestým rokem propagujeme novinky v práci našich studentů a tento rok jsme předváděli na ČVÚT nový letový trenažér pro vrtulové stroje. Oba dva studenti byli odměněni za svou práci a obdrželi diplom.

-Dne 25.května 2019 proběhla další letecká akce pod názvem „Den otevřených dveří na letišti Čáslav“. Tentokráte jsme zde propagovali naší školu na pozvání armády ČR. Provozovali jsme tradičně společně se šesti žáky školy letové simulátory a rozdávali propagační materiál školy. Akci navštívila řada zájemců s informacemi o možnostech studia na naší letecké škole.

-Dne 8.června 2019 jsme byli na pozvání města Kralupy nad Vltavou na oslavách „Dny Kralup“. Zde jsme propagovali naší školu provozem letových trenažérů a propagačním materiálem. Akci zajistili Jiří Stoklásek, Alena Stoklásková a tři žáci školy. Společnost Zenit zajistila stravu pro studenty. Akce proběhla v prostoru pod mostem u řeky Vltavy v čase od 09.00 hod do 16.00 hod. Propagace na této akci je velice důležitá, neboť město Kralupy nad Vltavou bere naší leteckou školu jako regionální a vychází nám vstříc na dalších akcích.

-Téhož dne 8.června 2019 proběhla akce „Muzejní noc“ v Leteckém muzeu Kbely. Rovněž na této akci jsme propagovali naší leteckou školu. Měli jsme prostor pro letový trenažér v jednom z výstavních hangárů. Jednalo se o trenažér letounu L 39 Albatros. Naší expozici navštívilo desítky zájemců. Akci zde personálně zajistili členové společnosti se žáky školy. Společnost Zenit pravidelně tuto akci zajišťuj ve spolupráci s vedením leteckého muzea ve Kbelích. Tato akce končila zhruba po půlnoci.

-Dne 13.června 2019 vyvrcholil několika týdenní turnaj v kopané. Turnaj pořádal p. Wirth a zúčastnilo se ho celkem 8 třídních kolektivů. Hrálo se systémem 5 ti hráčů + golman. Ve finále se utkalo mužstvo MO-1 a kolektiv hráčů LM 2B. Turnaj skončil finálovým vítězstvím mužstva MO 1. Naše společnost zajistila ceny pro první tři družstva, vítězové turnaje obdrželi školní trika a čepice.

-Dne 19.červena 2019 se uskutečnily tradiční lety za odměnu. Tentokrát jsme měli pronajaté letadlo typu Antonov 2. Jednalo se o stroj s domovským letištěm Praha-Letňany. Uskutečnilo se celkem 5 vyhlídkových letů. Prvý a poslední let toho dne byl proveden mezi letišti Letňany a Vodochody. Ostatní lety se uskutečnily na letišti Vodochody. Do vzduchu se dostalo celkem 40 žáků školy jako odměna za studijní výsledky a dále za aktivní přístup. Dále se vyhlídkových letů zúčastnilo 20 zaměstanců školy a společnosti Zenit. Akci zorganizovali Aleš Vyhnal a Jiří Stoklásek. Akci sponzorsky podpořily společnosti Letiště Vodochody a Letiště Praha – Letňany.

-Dne 20.června 2019 byla naše společnost Zenit propagovat školu při tradičních rodičovských schůzkách nových žáků. Rodiče nových žáků dostali řadu informací o práci společnosti , která pracuje především ve prospěch školy. Informace obecně i o činnosti správní a dozorčí rady .

 

-Dne 22-23.června 2019 proběhl další letecký den s naší účastí a to tradiční akce v Roudnici nad Labem „Memoriál air show 2019. Jedná se o leteckou akci, která se uskuteční jednou za dva roky. Naše společnost zde propagovala leteckou školu na pozvání zdejšího aeroklubu, se kterým máme dlouholetou spolupráci. Propagaci školy zde zajistili Jiří Stoklásek, Alena Stoklásková, Martin Lang a Aleš Vyhnal. Dále se propagace zúčastnilo 5 žáků naší letecké školy V provozu byly dva letové trenažéry a rozdali jsme mnoho propagačního materiálu. Společnost Zenit zajistila občerstvení pro účastníky akce. Spalo se tentokrát na letišti ve stanu.

-Dne 27.června 2019 se uskutečnil „Sportovní den školy“v areálu prestižní Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda. Jedná se o tradiční akci, kde studenti soutěží v disciplínách : kopaná, plážový volejbal, nohejbal, petanq, stolní tenis, běh na 80 jardů. Této akce se zúčastní všichni studenti a zaměstnanci školy a naše společnost pro všechny účastníky zajistila občerstvení – klobásy, pití a kávu. Na konci soutěžního dne jsou od naší společnosti předány ceny vítězům a je slavnostně zakončen školní rok. Společnost Zenit zde pro informaci grilovala 330 ks klobás a vypilo se 12 litrů kávy. Předáno bylo celkem 90 věcných cen . Celá akce důstojně zakončila školní rok 2019.

 

-Ve dnech 18-20.července 2019 jsme byli na pozvání Domu dětí a mládeže Třemošná na letišti Plasy u Plzně . Zde probíhal dětský letecký tábor s tématikou simulované létání. Naše společnost zde v rámci propagace školy již podruhé provozovala letové trenažéry a vyučovala simulované létání. Akci zajistili Aleš Vyhnal, Jiří Stoklásek, Alena Stoklásková a žáci Matěj Kdýr, Patrik Gryč a Petr Kostacký. Provoz a modernizace letového trenažéru L 39 proběhla v rámci projektu na naší škole. Předali jsme řadu propagačního materiálu a úspěšně prezentovali naší leteckou školu. Propagační akce má konkrétní výsledky v tom, že z tohoto dětského tábora v roce 2018 nastupují dva žáci do nového školního roku v oboru letecký mechanik.

-V průběhu školního roku 2019 podporovala naše společnost Zenit činnost zájmových klubů na naší škole. Jednalo se především o letecké modeláře, řadu sportovních kroužků, zájemců o kulturu, exkurze, provoz letových simulátorů. Za školní rok naše společnost vyplatila řadu odměn především vedoucím jednotlivých kroužků a dále za propagaci naší školy.

-Dne 7.září 2019 pokračuje další misí propagační akce školy tentokrát v jihočeském kraji na letišti Strakonice. Zde se uskutečnil letecký den. Bohužel vůbec nepřálo počasí a to ovlivnilo i návštěvnost akce. Akce se zúčastnili zaměstnanci Jiří Stoklásek, Alen Stoklásková, Aleš Vyhnal a dále čtyři žáci školy.

-Ve dnech 14-15.září 2019 se naše propagční skupina pod hlavičkou společnosti Zenit zúčastnila tradiční akce v Pardubicích pod názvem „RETRO MĚSTEČKO“. Jedná se o předvádění techniky vojenské a letecké. Této akce se účastníme pravidelně . Společnost Zenit zde propaguje naší školu, předvádíme zde letové trenažéry. Akci tradičně vedl Jiří Stoklásek a Aleš Vyhnal. Dále zde byl člen správní rady Martin Lang a Alena Stoklásková. Na akci byli také čtyři žáci naší školy, kterým jsme zajistili stravu a ubytování.

-Dne 17.září 2019 se uskutečnil turnaj v atletickém víceboji. Turnaj uspořádal p. Ivan Wirth a zúčastnilo se ho ve dvou kategoriích celkem 20 žáků školy. Naše společnost zajistila věcné ceny pro první tři úspěšné atlety v každé skupině.

-Dne 26.září 2019 proběhl turnaj v silovém trojboji. Turnaj uspořádal p. Ivan Wirth . Turnaj byl rozdělen dvou dvou věkových skupin a soutěžilo celkem 18 siláků. Naše společnost zajistila vždy pro první tři siláky skupiny hodnotné věcné ceny.

-Od konce měsíce září započal kolotoč veletrhů vzdělávání a burzy škol. Naše společnost s podporou žáků školy na těchto akcích propaguje naší leteckou školu. Jedná se o akci v městech Kladno, Chomutov, Kolín, Rakovník, Pardubice, Jablonec, Liberec, Roudnice, České Budějovice, Kutná Hora, Nymburk, Havlíčkův Brod, Most, Kutná Hora, Děčín, Teplice……

-Na počátku října 2019 obdržela naše společnost Zenit finanční dar ve výši 100.000,- Kč od společnosti TL-ULTRALIGHT Hradec Králové. Tyto prostředky budou investovány do volnočasových aktivit žáků školy – plavání v bazénu Praha -8- Šutka vč. dopravy.

-Dne 18.řijna 2019 navštívila skupina žáků veletrh na výstavišti Praha –Letňany. Jednalo se zde o prodejní výstavu HOBY-MODELÁŘ a pravidelně zde nakupujeme materiál pro práci leteckých modelářů na naší škole. Výstavy se zúčastnili celkem čtyři žáci – Jan Seidl, Filip Seidl, Petr Kadlec a Ladislav Šimůnek. Dozor zajistil Jiří Stoklásek. Společnost Zenit zde nakoupila řadu zajímavých modelů letadel a komponentů pro letecké modeláře.

 

Aktivity roku 2018

- Dne 8.února 2018 se naši reprezentanti ve florbalu zúčastnili okresního kola ve florbalu. Na turnaji startovala čtyři družstva a hrálo se v hale Vikomt v Čelákovicích. Naši startovali pod vedením trenéra p,. Fraňka v sestavě : Adam Matouš, Martin Bahník, Jakub Hanslík, Adam Kohl, Vladimír Kořán, Samuel Navrátilík, Václav Nosek, Alexandr Novotný, Michal Pelichovský, Jan Přáda, Dominik Tóth a Jakub Vrbka.
Práce trenéra p. Fraňka je na mužstvu opravdu vidět a podali jsme velice dobrý výkon. Smolnou prohrou s vítězem turnaje jsme si
zavřeli cestu do krajského kola v Sedlčanech. Celkově jsme obsadili druhé místo což je úspěch. Mohlo to být ale lepší...

- Na počátku roku 2018 proběhlo na naší škole několik závěrečných turnajů v kolektivních sportech – sálová kopaná, odbíjená, střelba... Turnaje tradičně organizoval p. Wirth a naše společnost zajistila pro umístěná družstva odměny –trika, čepice, knihy.

 

Aktivity roku 2017

 

- Na počátku roku 2017 se uskutečnil závěrečný turnaj ve florbalu. Turnaj tradičně pořádal p. Wirth a naše společnost zajistila ceny pro tři nejlepší mužstva turnaje.

- Dne 10.března 2017 se uskutečnil další ročník maturitního a absolventského plesu naší letecké školy. Ples pořádala společnost Zenit v kulturním a společenském středisku Vltava Kralupy nad Vltavou. Celým plesem provedla moderátorská dvojice Jiří Stoklásek a Aleš Vyhnal. Na plese výborně hrála kapela Globus band, byla bohatá tombola, do které řadu cen předala naše společnost studentům školy. Během programu vystoupila skupina aerobiku pí. Kadlecové, dále akrobatický modelářský letec Michal Vránek. Do šlo i na odměnění studentů za aktivní činnost Martina Langa, Petra Havelku a Tomáše Dvořáka. Jedná se o tradiční akci naší společnosti Zenit a to se odrazilo na kvalitě plesu, který byl na vysoké profesionální úrovni a byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších plesů sezóny 2017 v KASS Vltava Kralupy nad Vltavou.

- na konci března konkrétně 30.3.2017 proběhl v tělocvičně školy turnaj v silovém trojboji. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 siláků ve dvou věkových kategoriích-mladší a starší dorost. Turnaj pořádat p.Wirth .

- Květnem začal kolotoč propagačních akcí školy, které společnost Zenit společně se studenty školy pořádá a zajišťuje organizačně a materiálně. Jako první proběhla akce v Hradci Králové pod názvem Helicopter show. Akce byla dvoudenní v termínu 6-7.5.2017. Akce se tradičně zůčastnili Jiří Stoklásek, Alena Stoklásková,Luboš Lamačkaa za vedení školy p. Maršoun. Studenti byli zastoupení Martinem Langem, Davidem Nguyenem, Miloslavem Šmídmajerem, Vilémem Minaříkem a Radkem Literou. Akce byla na pozvání společnosti DSA Hradec Králové.

- Dne 13.5.2017 se uskutečnila další propagační akce školy a to letecký den na vojenském letišti Čáslav. Rovněž tato akce byla na pozvání a to tentokrát ze strany armády ČR. Akce se zúčastnili Jiří Stoklásek, Miroslav Maršoun,Alena Stoklásková, Luboš Lamačka a za studenty Vilém Minařík, Radek Litera, Václav Novák. Na akci byla propagována činnost naší školy propagačním materiálem a provozem letových trenaérů.Náš stánek navštívily desítky zájemců.

- Dne 7.června 2017 se společnost Zenit zúčastnila tradiční akce StreTech 2017. Jedná se o prezentační akci na ČVÚT Praha, kde studenti předvádějí a prezentují výrobek, který sestrojili. Pro tento rok skupila studentů Tomáš Kriml, Filip Jansa a Petr Hanuš prezentovali mechanický gril se speciálním systémem grilování. Výrobek byl konzultován například s nutričním specialistou a byl skupinou studentů vyroben ve dvou kusech. Za tuto akci byla skupina oceněna diplomem ČVÚT a to jednak za výrobek a dále za prezentaci naší letecké školy.

- Dne 20.června 2017 proběhla již tradiční akce, kterou na naší letecké škole pořádá společnost Zenit a to odměny studentům formou vyhlídkového letu. Letecká akce proběhla na letišti Aero Vodochody, pilotoval člen správní rady Aleš Vyhnal a to letoun typu Cesna.
Vyhlídkovým letem bylo odměněno celekm 18studentů školy a to jednak za dobré studijní výsledky a další za aktivní propagaci školy. Tato akce je mezi studenty velice oblíbená a je také určitým motivačním prvkem pro studenty naší školy.

- Ve dnech 23-25.června 2017 se kolektiv naší společnosti zúčastnil letecké akce v Roudnici nad Labem AIRSHOW2017. Akce se zúčastnili Jiří Stoklásek, Miroslav Maršoun, Alena Stoklásková, Aleš Vyhnal a za studenty Miloslav Šmídmajer, Radek Litera. Na této akci byla propagována naše letecká škola a to provozem letových trenažérů a propagačním materiálem. Expozici společnosti navštívila řada zájemců a naše společnost tuto akci zajistila jednak finančně a také organizačně. Na tuto akci je naše společnost zvána organizátory airshow již pravidelně a v lokalitě Roudnice nad Labem máme nadstandardní spolupráci sleteckými firmami.

- Dne 9.září 2017 se skupina studentů zúčastnila prezentační akce na leteckém dnu na letišti Strakonice. Akci vedli zaměstn anci společnosti a školy Jiří Stoklásek, Alena Stoklásková, Aleš Vyhnal- studenti Miloš Šmídmajer, David Nguyen Hai, Radek Litera. Na akci byla prezentována naše letecká škola.

- Dne 16.září 2017 se stejná skupina prezentovala na akci "Den pro Vodolku" v Odolené Vodě. Jednalo se o akci, kterou pořádá město Odolena Voda a které se naše společnost pravidelně účastní. Zde jsme prezentovali naší leteckou školu a to předváděním letového trenažeru a propagačním materiálem.

- Dne 23.září 2017 prezentovala společnost Zenit školu na letecké akci na letišti Aero
Vodochody. Této akce se zúčastnil ředitel školy Ing. Miloslav Franěk, učitel p. Semerád a dva studenti Jiří Hupka a Lukáš Rel. Prezentace školy probíhala za velkého zájmu
veřejnosti a to formou provozu letového trenažeru a osobní prezentací ředitele školy.

- Ve dnech 23-24.září 2017 se naše společnost zúčastnila prezentační akce v Pardubicích. Jednalo se o akci ?Retro městečko?, kde je prezentována různá technika -vojenská, letecká... Akce se zúčastnili Jiří Stoklásek,Alena Stoklásková, Aleš Vyhnal a studenti Tomáš Kriml, Petr Hanuš, Miloš Šmídmajer, Radek Litera, David Nguyen Hai, Petr Kadlec, Adam Mikeš a Václav Smetana. Skupina byla ubytována na domově mládeže Pardubice. Na akci bylo
prezentováno několik letových trenažerů a propagační materiály školy.

- Od počátku měsíce řijna se rozeběhla řada veletrhů vzdělání např. Beroun, Jablonec nad Nisou, Liberec, Kolín, Nymburk, Mělník, Kutná Hora, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Chomutov, Rakovník, Most, České Budějovice.......... Na akcí se podíleli především zaměstnanci školy a společnosti Zenit a dále řada studentů, kteří propagovali naší leteckou školu na těchto akcích. Společnost Zenit studentů na akcích hradí stravu a spolupodílí se na organizaci akcí.

- Dne 14.listopadu se uskutečnil další ročník běhu "17.listopadu". Akci společně se společností Zenit pořádal Ivan Wirth. Běželo se ve dvou běžeckých kategoriích mladší a starší dorost a celkem trať uběhlo 18 závodníků.

Výsledky běhu : Mladší dorost 1) Jan Malý, 2) Adam Toman, 3)Marek Budka, 4) Ondřej Novák

                          Starší dorost  1) Antonín Hofman, 2)Václav Nosek, 3)Matěj Motejzík, 4) Jakub Humhej

Naše společnost věnovala ceny pro úspěšné běžce.