Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:
Cizí jazyky
Čtenářská a matematická gramotnost
Kariérové poradenství
Odborné vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů

sablony2 plakat