Červen 2020

Workshop   3Dtisk – úvod

V úterý  30. 6. 2020 se uskutečnil první, ze série tří, dlouho připravovaných workshopů. Podařilo se nám jako lektora pozvat pracovníka Průša Academy, světoznámé firmy, která se zabývá vývojem a výrobou 3D tiskáren , Průša Research a.s. .  Workshopu se zúčastnilo deset pedagogických pracovníků z naší střední školy a ze střední školy v Kralupech nad Vltavou. Workshop si kladl za cíl seznámit přítomné se základy a historií technologií 3D tisku a vyzkoušet si základní práci při návrhu 3D modelu. Byl proveden na vysoké profesionální úrovni. Všichni přítomní se již těší na jeho pokračování.

3D tisk 1

3D tisk 2

3D tisk 3

3D tisk 4

 

Únor 2020

26.2.2020 15:00-17:00 se konal workshop pro pedagogy SŠLVT na téma: „Informační technologie v leteckých simulátorech“. V učebně SŠLVT se zúčastnilo 10 pedagogů.

Na workshopu jsme probrali jednotlivé možnosti využívání IT v leteckých simulátorech a to jako celek, pro různé typy simulátorů. Probrali jsme možnosti různého softwaru pro simulátory a na závěr si všichni vyzkoušeli navrhnout vlastní řešení pro simulátor dle svého zájmu, od vrtulníku až po velký dopravní letoun.

Workshop vedl Aleš Vyhnal

103812565 2675559162730061 6918438200673082640 n

103472316 720851385392228 4942854101358253985 n

104288248 1165468707131483 5808424194701584994 n

 

Dne 25. února jsme, po dohodě se základní školou, zrealizovali projektové odpoledne s 3D tiskem. Děti si v grafickém programu samy navrhly jednoduchou figurku a instruktoři potom všechny figurky vytiskli a druhý den předali dětem. Toto odpoledne se setkalo s velkým zájmem zúčastněných dětí a bylo předběžně dohodnuto jeho zopakování. Setkání přivedlo do řad našeho kroužku další zájemce o práci s 3D tiskem a kybernetiku.

IMG 20200225 140527

IMG 20200225 144022

IMG 20200226 084812 

 

19.2.2020 17:00-19:00 jsme v rámci kroužku leteckých simulátorů na SŠLVT absolvovali projektové odpoledne na téma: „Využití IT technologii v leteckých simulátorech“. Konkrétně jsme se zaměřili na hardware a na potřebný výkon a typy jednotlivých komponentů pro PC. Nejedním, avšak velmi důležitým tématem, byly možnosti převodů jednotlivých pohybů a tlačítek z mechanického pohybu do digitálního výstupu (tzv. jedniček a nul).

Celou besedu vedl Správce sítě a odborník na IT pro SŠLVT Ing. Ondřej Holek

103399674 258445158817234 268499110572855183 n

103958315 861795617639662 7580855540307599572 n

 

Červenec 2019

Již po druhé se náš kroužek leteckých simulátorů představil na leteckém táboře DDM Kamarád Třemošná, který se konal na letišti aeroklubu Plasy. Kromě ukázek simulátorů a jejich praktického užívání jsme si pro vedoucí tábora a pozvané hosty připravili workshop na téma: Informační technologie v leteckých simulátorech. Workshop byl rozdělen do dvou dnů. Obsahoval teoretické přednášky na téma Hardware a převody jeho pohybu do systémů simulátoru, Nastavení softwaru simulátoru a Výběr vhodného PC. Součástí byly i praktické ukázky s využitím našich simulátorů, kde jsme si mohli témata z teorie i vyzkoušet. Na praktickou část bylo třeba posluchače rozdělit do několika skupin z důvodu velkého zájmu o tento workshop a malého prostoru kolem simulátorů. Závěrem si samozřejmě všichni na našich simulátorech zalétali. Velmi děkujeme organizátorům za pozvání a těšíme se na další rok.

P 20190719 162131

P 20190719 162141

P 20190719 162229

P 20190720 102216

P 20190720 102243

Květen 2019

V rámci zmíněného akčního plánu byla provedena návštěva ZŠ Odolena Voda ve dnech 6-7.5.2019 pod názvem tématických dnů této školy „Nad oblaky“,  kde naši studenti předvedli práci na leteckých simulátorech, včetně odborného výkladu k dané problematice. Velkým lákadlem pro žáky byla i skutečnost, že si oni sami  mohli vyzkoušet ovládat jednotlivé simulátory a stát se na okamžik „skutečným pilotem letadla“.

     Tato akce byla zhodnocena oboustranně jako velmi zdařilá s velkým ohlasem, a to jak ze stran žáků, tak i ze strany pedagogického sboru obou škol. Uvedené dny byly velmi dobře zorganizovány ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Ullmannovou, díky čemuž se podařilo seznámit téměř všechny žáky s naším záměrem dále rozvíjet tradice českého letectví. Tento záměr bude dále prohlubován i nabídkou klíčové aktivity naší školy ve formě kroužků na leteckých simulátorech pod vedením odborných lektorů, které zaštiťuje zkušený pilot pan Aleš Vyhnal jako vedoucí kroužku. V současné době se učebna leteckých simulátorů modernizuje, což spočívá v modernizaci stávajících leteckých simulátorů a stavění i dalšího nového simulátoru. Tyto změny budou již plnohodnotně využívány při pořádání kroužku v následném školním roce 2019/2020.  

     Vzájemná participace ZŠ Odolena Voda a naší školy se vzhledem k výše uvedenému bude nadále rozvíjet a to i v další spolupráci, která bude realizována návštěvou žáků tamní školy přímo v našich prostorách,   při konání příměstského tábora, který se koná v období od 19.8.2019 do 23.8.2019. Při této příležitosti si budou moci žáci opět vyzkoušet letecké simulátory, prohlédnout prostory školy včetně technického zázemí spočívající v prohlídce dílenských prostor, kde je prováděn odborný výcvik. Areál bude v rámci uvedeného tábora zpřístupněn pro děti k využití sportovních aktivit (beachvolejbal, multifunkční sportovní hřiště, apod.), prohlídka ekologického koutku – výstavní prostory akta-tera a další možnosti, které žáci budou moci využít, samozřejmě pod vedením a dohledem zkušeného personálu naší Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda.   

nad oblaky 1

nad oblaky 2

nad oblaky 3

nad oblaky 4

nad oblaky 5