Naše SŠLVT Odolena Voda se zapojila do Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP)
Číslo výzvy: 02_16_034
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
V rámci těchto aktivit se studenti společně s vedením kroužku Leteckých simulátorů rozhodli získat peněžní podporu na stavbu nového simulátoru a repasování těch stávajících.
Nejvíce práce zabral plán stavby nového, dvou pilotního simulátoru a to pro využití systému FSX nezávislém na konkrétním typu letounu.
Ve školním roce 2017/2018 jsme připravili veškeré podklady potřebné pro žádost o podporu.

Květen

V rámci zmíněného akčního plánu byla provedena návštěva ZŠ Odolena Voda ve dnech 6-7.5.2019 pod názvem tématických dnů této školy „Nad oblaky“,  kde naši studenti předvedli práci na leteckých simulátorech, včetně odborného výkladu k dané problematice. Velkým lákadlem pro žáky byla i skutečnost, že si oni sami  mohli vyzkoušet ovládat jednotlivé simulátory a stát se na okamžik „skutečným pilotem letadla“.

     Tato akce byla zhodnocena oboustranně jako velmi zdařilá s velkým ohlasem, a to jak ze stran žáků, tak i ze strany pedagogického sboru obou škol. Uvedené dny byly velmi dobře zorganizovány ředitelkou ZŠ Mgr. Ivanou Ullmannovou, díky čemuž se podařilo seznámit téměř všechny žáky s naším záměrem dále rozvíjet tradice českého letectví. Tento záměr bude dále prohlubován i nabídkou klíčové aktivity naší školy ve formě kroužků na leteckých simulátorech pod vedením odborných lektorů, které zaštiťuje zkušený pilot pan Aleš Vyhnal jako vedoucí kroužku. V současné době se učebna leteckých simulátorů modernizuje, což spočívá v modernizaci stávajících leteckých simulátorů a stavění i dalšího nového simulátoru. Tyto změny budou již plnohodnotně využívány při pořádání kroužku v následném školním roce 2019/2020.  

     Vzájemná participace ZŠ Odolena Voda a naší školy se vzhledem k výše uvedenému bude nadále rozvíjet a to i v další spolupráci, která bude realizována návštěvou žáků tamní školy přímo v našich prostorách,   při konání příměstského tábora, který se koná v období od 19.8.2019 do 23.8.2019. Při této příležitosti si budou moci žáci opět vyzkoušet letecké simulátory, prohlédnout prostory školy včetně technického zázemí spočívající v prohlídce dílenských prostor, kde je prováděn odborný výcvik. Areál bude v rámci uvedeného tábora zpřístupněn pro děti k využití sportovních aktivit (beachvolejbal, multifunkční sportovní hřiště, apod.), prohlídka ekologického koutku – výstavní prostory akta-tera a další možnosti, které žáci budou moci využít, samozřejmě pod vedením a dohledem zkušeného personálu naší Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda.   

nad oblaky 1

nad oblaky 2

nad oblaky 3

nad oblaky 4

nad oblaky 5


Dokončení hlavní základny simulátoru, přestavba herních židlí DX Racer na pilotní sedadla. Příprava pro položení podlah. Ukotvení nosníků palubní desky, rozměření umístění palubní desky.

 kveten

kveten 2

Duben
Proběhla příprava výroby základny simulátoru a realizace některých nákupů hutního materiálu. Byla vypracována výkresová dokumentace pro přestavbu koupených herních židlí DX Racer na pilotní sedadla.

duben

Začátkem roku 2019 jsme již rozjeli velké množství přípravných prací, které zahrnovaly přípravu technické dokumentace, abychom mohli v dubnu již zahájit práce na konstrukci simulátoru.