Projekt IKAP

logo ikap

Naše SŠLVT Odolena Voda se zapojila do následujícího projektu Středočeského kraje:

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje  (IKAP)

Číslo výzvy: 02_16_034

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Projekt je podpořen  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

V rámci tohoto projektu se zaměříme na dvě klíčové aktivity:

KA2    Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků

KA3    Podpora polytechnického vzdělávání

V rámci těchto aktivit vybudujeme odbornou učebnu zaměřenou na moderní informační technologie a zmodernizujeme  naše letové  simulátory a postavíme simulátor nový.

Do těchto aktivit zapojíme pedagogy, odbornou i laickou veřejnost, včetně žáků naší školy a škol okolních formou kroužků, workshopů atd..

Naše SŠLVT Odolena Voda se zapojila do Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP)
Číslo výzvy: 02_16_034
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
V rámci těchto aktivit se studenti společně s vedením kroužku Leteckých simulátorů rozhodli získat peněžní podporu na stavbu nového simulátoru a repasování těch stávajících.
Nejvíce práce zabral plán stavby nového, dvou pilotního simulátoru a to pro využití systému FSX nezávislém na konkrétním typu letounu.
Ve školním roce 2017/2018 jsme připravili veškeré podklady potřebné pro žádost o podporu.

 

Kroužky leteckých simulátorů

Kroužky kybernetiky

Workshopy, projektová odpoledne