Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:

Cizí jazyky

Čtenářská a matematická gramotnost

Kariérové poradenství

Odborné vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů

sablony plakat