TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ školního roku 2019 - 2020

 

srpen 2019 27. – 29.8. - praktická část maturitní zkoušky – podzimní termín
  30.8. - pedagogická rada č. 1
září 2019
1.9. - ubytování žáků 1. ročníků v domově mládeže od 14.00 hod.
  2. – 6.9. - písemná část MZ – podzim 2019
  2.9. - zahájení výuky v 7,00 hodin
  6. - 8.9. - adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
  9.9. - burza učebnic
  10.9. - písemná opravná část závěrečné zkoušky MO3
  9.–10.9. - ústní část maturitní zkoušky IT4, LM4A, LM4B – podzimní termín
  11. - 12.9. - praktická opravná část závěrečné zkoušky MO3
  23.9. 8.00 – 9.00 hod. termín předání vysvědčení žákům, kteří úspěšně složili MZ
  24.9. - ústní opravná část závěrečné zkoušky MO3
  28.9. - státní svátek
  do 30.9. - seznámení s literárními díly kánonu školy ČJL - MZ, s tématy profilové části MZ
říjen 2019 30. 9 - 4.10. - odborná praxe LM4A
  7 - 11.10. - odborná praxe LM4B
  21.10. - zasedání Rady školy v 17.00 hodin
  28.10. - státní svátek
  29. a 30.10. - podzimní prázdniny
  31.10. -1.11. - ředitelské volno
  do 31.10. - seznámení žáků se školními tématy ANJ - MZ
listopad 2019 4. – 8.11.  - odborná praxe LM4A
  7.11. - ukončení klasifikace I. čtvrtletí
  12.11. - Den otevřených dveří č. 1
  11.-15.11. - odborná praxe LM4B
  11.11. - pedagogická rada č. 2, výsledky I. čtvrtletí
  do 13.11. - návrh pořadí žáků MO, LM, ITS pro AERO AEROSPACE a. s
  14.11. - třídní schůzky rodičů v 16.30 hodin
prosinec 2019 do 1.12. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období řediteli školy – žáci
  2.-6.12. - odborná praxe LM4A
  3.12. - písemná opravná část ZZ MO3 2. termín
  4. - 5.12. - praktická opravná část ZZ MO3 2. termín
  3.12. - Den otevřených dveří č. 2
  9. – 13.12. - odborná praxe LM4B
  17.12. - ústní opravná část ZZ MO3 2. termín
  do 15.12. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období Centru ředitelem školy
  do 19.12. - předat podepsané kánony jednotlivých žáků ČJL – MZ
  20.12. - ukončení vyučování (pátek)
  23.12.- 3.1.2020 - Vánoční prázdniny
leden 2020 6.1. - zahájení vyučování (pondělí)
  13. - 17.1. - odborná praxe LM4A
  20.-24.1. - odborná praxe LM4B
  23.1. - ukončení klasifikace 1. pololetí
  27.1. - pedagogická rada č. 3 - zhodnocení výsledků za 1. pololetí
  28.1. - Den otevřených dveří č. 3
  30.1. - ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení
  31.1. - pololetní prázdniny
  do 31.1. - stanovení kritérií přijímacího řízení 2020/2021

únor 2020

2.-7.2. - lyžařský kurz 1. ročníky
  10. - 14.2. - odborná praxe LM4A
  14.2. - maturitní a absolventský ples (třídy LM4A, LM4B, IT4, MO3)
  17.-21.2. - odborná praxe LM4B
březen 2020 2. – 8.3. - jarní prázdniny
  17. - 20.3. - - odborná praxe LM4A, LM4B v dílnách školy
  do 27.3. - seznámení s pokynem ředitele k organizaci MZ a ZZ
  27.3. - ukončení klasifikace III. čtvrtletí
  31.3. - pedagogická rada č. 4 - zhodnocení výsledku za III. čtvrtletí
duben 2020 1.-3.4. - bude upraven a doplněn po nástupu žáků do školy
červen 2020 1.6. - bude upraven a doplněn po nástupu žáků do školy.