Termínový kalendář akcí spojených s ukončením školního roku 2020/2021, konání maturitních, závěrečných zkoušek a přijímacího řízení na rok 2021/2022

 

Duben 2021

pokračuje distanční teoretické vyučování, podle epidemické situace bude zařazeno prezenční praktické vyučování spojené s testováním žáků a zaměstnanců, praktické vyučování jednotlivých tříd bude probíhat dle platného rozvrhu tříd, změny oproti rozvrhu budou oznámeny vždy ve středu na následující týden, důvodem jsou PZ MZ a ZZ v dílnách

 

21. 4. od 9,50 do 11,30 hodin LM4A – on line příprava na testy PZ MZ
22. 4. od 9,50 do 11,30 hodin LM4B – on line příprava na testy PZ MZ
26. – 28. 4. LM4A - praktická MZ po skupinách, testování (DM, dílny), stipendia
26. – 28. 4. IT4 – skupinové konzultace k praktické MZ, testování (DM, škola)
29.-30. 4. a 3.5. LM4B - praktická MZ po skupinách, testování (DM, dílny), stipendia
29. – 30. 4. S4 – skupinové konzultace k praktické MZ, testování (DM, škola)


Květen 2021

5. 5. IT4 - praktická MZ, testování (DM, škola)
6. 5. S4 - praktická MZ, testování (DM, škola)
11. 5. 9.00 LM4A, LM4B, ITS4 - ukončení klasifikace za 2. pololetí
12. 5. 12.45 pedagogická rada, zhodnocení výsledků žáků 4. ročníků za 2. pololetí
17. – 21. 5. ITS4, LM4A, LM4B – dny volna na přípravu k MZ
18. 5. do 9.00 hodin MO3 - ukončení klasifikace za 2. pololetí
19. 5. 8,35 hodin pedagogická rada, zhodnocení výsledků žáků třídy MO3 za 2. pololetí
19. 5. vyhlášení výsledků přijímacího řízení (www.sslvt.cz)
21. 5. 7, 00 hodin předání vysvědčení, dárku, ukončení 2. pololetí žáků třídy MO3, vyřízení výstupních formalit, odevzdání knih, úklid učebny atd.
24. 5. didaktické testy matematika, anglický jazyk
25. 5. didaktické testy český jazyk a literatura
třídy ITS4, LM4A, LM4B po ukončení DT, předání vysvědčení, dárku, vyřízení výstupních formalit, odevzdání knih, úklid učebny atd.
26. 5. didaktické testy matematika rozšiřující
25. 5. 7, 00 hodin předání vysvědčení, ukončení 2. pololetí žáků třídy MO3
24. – 28. 5., 31. 5. MO3 dny volna na přípravu k ZZ

31.5. – 11. 6. praxe ITS2, ITS3

 

Červen 2021

1. – 2. 6. MO3 praktická část ZZ, testování (DM, dílny)
1. – 4. 6. ITS4 ústní maturitní zkoušky, testování (DM, škola)
3. 6. vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2021/2022
4. 6. MO3 ústní část ZZ, testování (škola)
od 4. 6. zaslání dopisů přijatým žákům, pozvánky na třídní schůzky
7. – 11. 6. LM4A ústní MZ, testování (DM, škola), ubytování Mgr. Horňáčka
14. – 18. 6. LM4B ústní MZ, testování (DM, škola)
22. 6. 17.00 třídní schůzky 1. ročníků školního roku 2021/2022
24. 6. 10.00 ukončení klasifikace za 2. pololetí
24. 6. 12.00 slavnostní předání maturitních vysvědčení (příjezd 12,00, předání MV 13,00)
25. 6. projektové dny, exkurze
28. 6. 12.45 pedagogická rada, zhodnocení výsledků za 2. pololetí
29. 6. úklid tříd
30. 6. předání vysvědčení, ukončení 2. pololetí

 

Červenec 2021

7. – 9. 7. náhradní termín konání DT (důvod Covid), spádová škola
19. 7. zpřístupnění výsledků DT Cermatem řediteli školy
20. 7. ředitel žákům (předpoklad i vydání MV)

 

• předpokládaný nástup žáků končících ročníků na presenční výuku 26. 4. (presenční vzdělávání dle stanoveného rozvrhu popř. dle výše stanovených příprav ke konání MZ, ZZ a praktických zkoušek)
• prioritou je ukončení studia končících ročníků, MZ, PZ a s tím spojené akce a následně
praktické vyučování dalších ročníků
• presenční výuka dalších ročníků bude stanovena dle epidemické situace a rozhodnutí MZ a
MŠMT ČR

 

UPOZORNĚNÍ: v případě, že se nepodaří vykonat všechny části maturitní zkoušky dle stanoveného harmonogramu, mohou se konat až do 27. července, praktická část až do 27. srpna, která je současně automaticky vázána na prodloužení školního vyučování pro účely praktického vyučování, ředitel stanoví rozvrhem dny, v nichž se praktické vyučování bude konat. Žáci v tyto dny mají povinnost účastnit se praktického vyučování (ubytování v DM, stravování, tisk MV atd).