TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ školního roku 2020 - 2021

 

srpen 2020 25. – 27.8. - praktická část maturitní zkoušky – podzimní termín
  28.8. - pedagogická rada č. 1
  31.8. - ubytování žáků 1. ročníků v domově mládeže od 14.00 hod.
září 2020
1.- 2.9. - písemná část MZ – podzim 2020
  1.9. - zahájení výuky v 7,00 hodin
  4. - 6.9. - adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
  7.9. - burza učebnic
  8.9. - písemná opravná část závěrečné zkoušky MO3
  9.9. - ústní část maturitní zkoušky ITS4, LM4A, LM4B – podzimní termín
  9. - 10.9. - praktická opravná část závěrečné zkoušky MO3
  21.-25.9. - odborná praxe LM4A
  22.9. - ústní opravná část závěrečné zkoušky MO3
  23.9. - 8.00 – 9.00 hod. termín předání vysvědčení žákům, kteří úspěšně složili MZ
  28.9. - státní svátek
  do 30.9. - seznámení s organizací, způsoby hodnocení, tématy profilové části MZ
říjen 2020 5. - 9.10. - odborná praxe LM4B
  19 - 23.10. - odborná praxe LM4A
  21.10. - zasedání Rady školy v 17.00 hodin
  26.- 27.10. - projektové dny LM4A, LM4B
  28.10. - státní svátek
  29. - 30.10. - podzimní prázdniny
  do 31.10. - seznámení žáků se školními tématy ANJ - MZ
listopad 2020 do 5. 11. - schůzky předmětových komisí
  6.11. - ukončení klasifikace I. čtvrtletí
  9.-13.11. - odborná praxe LM4B
  10.11. - pedagogická rada č. 2, výsledky I. čtvrtletí
  11.11. - třídní schůzky rodičů v 16.30 hodin
  12.11. - Den otevřených dveří č. 1
  do 13.11. - návrh pořadí žáků 1. ročníků MO a 2. r. LM, ITS pro AERO Vodochody
  16.11. - ředitelské volno
  17.11. - státní svátek
  23. - 27.11. - odborná praxe LM4A
prosinec 2020 do 1.12. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období řediteli školy – žáci
  1.12. - písemná opravná část ZZ MO3 2. termín
  2. - 3.12. - praktická opravná část ZZ MO3 2. termín
  7. – 11.12. - odborná praxe LM4B
  15.12. - Den otevřených dveří č. 2
  15.12. - ústní opravná část ZZ MO3 2. opravný termín
  do 15.12. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období Centru ředitelem školy
  22.12 - ukončení vyučování (úterý)
 

21. - 22.12.

- projektové dny LM4A, LM4B
  23.12.- 3.1.2020 - Vánoční prázdniny
leden 2021 4.1. - zahájení vyučování (pondělí)
  11. - 15.1. - odborná praxe LM4A
  18.-22.1. - odborná praxe LM4B
  do 21.1. - schůzky předmětových komisí
  22.1. - ukončení klasifikace 1. pololetí
  25.1. - pedagogická rada č. 3 - zhodnocení výsledků za 1. pololetí
  26.1. - Den otevřených dveří č. 3
  do 28.1. - předat podepsané kánony jednotlivých žáků ČJL - MZ
  28.1. - ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení
  29.1. - pololetní prázdniny
  do 31.1. - stanovení kritérií přijímacího řízení 2021/2022

únor 2021

1.- 5.2. - odborná praxe LM4A
  8. - 12.2. - odborná praxe LM4B
  11.2. - Den otevřených dvěří č. 4 v době od 8 do 12 hodin
  14.-19.2. - lyžařský kurz 1. ročníky
březen 2021 5.3. - maturitní a absolventský ples (třídy LM4A, LM4B, ITS4, MO3)
  8. - 14.3. - jarní prázdniny
  16. - 19.3. - odborná praxe LM4A v dílnách školy
  22. - 25.3. - odborná praxe LM4B v dílnách školy
  do 26.3. - seznámení s pokynem ředitele k organizaci MZ a ZZ
  25.3. - ukončení klasifikace III. čtvrtletí
  29.3. - pedagogická rada č. 4 - zhodnocení výsledku za III. čtvrtletí
  31.3. - třídní schůzky v 16.30 hod.
duben 2021 1.4. - Velikonoční prázdniny
  2.4. - ostatní svátek
  5.4. - státní svátek
  6.- 8.4. - praktická maturitní zkouška LM4A
  6.4. - praktická maturitní zkouška ITS4
    - maturitní zkouška, společná část - písemné práce (bude upřesněno v 12/2020)
    - přijímací zkoušky pro uchazeče do maturitních oborů (bude upřesněno v 12/2020)
  do 26.4. - schůzky předmětových komisí
  27. - 29.4. - praktická maturitní zkouška LM4B
  27.4. - ukončení klasifikace 2. pololetí žáků 4. ročníků
  28.4. - pedagogická rada č. 5 - zhodnocení výsledků za 2. pololetí žáků 4. ročníků
  29.4. - úklid tříd
  30.4. - vydávání vysvědčení LM4A, LM4B, ITS4
květen 2021   - maturitní zkouška, společná část - didaktické testy
    - přípravný týden LM4A, LM4B, ITS4
    - praxe ITS2, ITS3
    - ústní část maturitní zkoušky (bude upřesněno v březnu 2020)
  24. - 26.5. - přestupové zkoušky žáků MO3
  26.5. - ukončení klasifikace 2. pololetí MO3
  28.5. - pedagogická rada č. 6 - zhodnocení výsledků za 2. pololetí MO3
  28.5. - úklid třídy MO3
  31.5. - vydání vysvědčení MO3
červen 2021 1.6. - písemná zkouška ZZ MO3
   2. - 3.6. - praktická zkouška ZZ MO3
     - 12.00 hod. slavnostní předání maturitních vysvědčení žákům 4. ročníků
   7. - 11.6.  - přípravný týden MO3
   7. - 11.6.  - turistický kurs 2. ročník
   15.6.  - ústní zkouška ZZ MO3, slavnostní předání vysvědčení a výučního listu
   21. - 22.6. - případné doklsifikační a opravné zkoušky pro žáky 4. ročníků
  do 22.6. - seznámení s pokynem ředitele - stanovení povinných, nepovinných zkoušek dle RVP, formy a témata zkoušek na následující školní rok MZ
  22.6. - třídní schůzky pro 1. ročníky školního roku 2021/2022 od 17.00 hod
  24.6. - ukončení klasifikace 2. pololetí
  24.6. - termín přihlášení k MZ pro podzimní zkušební obodobí řediteli školy - žáci
  25.6. - projektové dny, exkurse
  28.6. - úklid tříd
  28.6. - pedagogická rada č. 7 - zhodnocení výsledku za 2. pololetí
  30.6. - termín přihlášení k MZ pro podzimní zkušební období Centru ředitelem školy
  30.6. - ukončení 2. pololetí - vydávání vysvědčení