TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ školního roku 2018 - 2019

 

srpen 2018 28. – 30.8. - praktická část maturitní zkoušky – podzimní termín
  31.8. - pedagogická rada č. 1
září 2018  2.9. - ubytování žáků 1. ročníků v domově mládeže od 14.00 hod.
  3. – 5.9. - písemná část MZ – podzim 2018
  3.9. - zahájení výuky
  7. - 9.9. - adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
  10.9. - burza učebnic
  11.9. - písemná opravná část závěrečné zkoušky MO3
  12.–13.9. - praktická opravná část závěrečné zkoušky MO3
  12.9. - ústní část maturitní zkoušky IT4, LM4A, LM4B – podzimní termín
  19.9. 8.00 – 9.00 hod. termín předání vysvědčení žákům, kteří úspěšně složili MZ
  25.9. - ústní opravná část závěrečné zkoušky MO3
  27.9. - oslava 60. výročí založení školy
  28.9. - státní svátek
  do 30.9. - seznámení s literárními díly kánonu školy ČJL - MZ
říjen 2018 1. - 5.10. - odborná praxe LM4A
  8. - 12.10. - odborná praxe LM4B
  23.10. - zasedání Rady školy v 17.00 hodin
  26.10. - ředitelské volno
  29. a 30.10. - podzimní prázdniny
  do 31.10. - seznámení žáků se školními tématy ANJ - MZ
listopad 2018 5. – 9.11.  - odborná praxe LM4A
  8.11. - ukončení klasifikace I. čtvrtletí
  8.11. - Den otevřených dveří č. 1
  12.-16.11. - odborná praxe LM4B
  13.11. - pedagogická rada č. 2, výsledky I. čtvrtletí
  do 13.11. - návrh pořadí žáků MO1, LM, ITS pro AERO AEROSPACE a. s
  15.11. - třídní schůzky rodičů v 16.30 hodin
prosinec 2018 do 1.12. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období řediteli školy – žáci
  3.-7.12. - odborná praxe LM4A
  4.12. - písemná opravná část ZZ MO3 2. termín
  5. - 6.12. - praktická opravná část ZZ MO3 2. termín
  6.12. - Den otevřených dveří č. 2
  10. – 14.12. - odborná praxe LM4B
  18.12. - ústní opravná část ZZ MO3 2. termín
  do 15.12. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období Centru ředitelem školy
  do 19.12. - předat podepsané kánony jednotlivých žáků ČJL – MZ
  21.12. - ukončení vyučování (pátek)
  22.12.- 2.1.2018 - Vánoční prázdniny
leden 2019 3.1. - zahájení vyučování (čtvrtek)
  8.1. - Den otevřených dveří č. 3
  13. - 18.1. - lyžařský kurz 1. ročníky
  14. - 18.1 - odborná praxe LM4A
  23.1. - ukončení klasifikace 1. pololetí
  28.1. - pedagogická rada č. 3 - zhodnocení výsledků za 1. pololetí
  31.1. - ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení
  do 31.1. - stanovení kritérií přijímacího řízení 2019/2020
únor 2019 1.2. - pololetní prázdniny
  4. - 8.2. - odborná praxe LM4B
  12.2. - Den otevřených dveří č. 4
  22.2. - maturitní a absolventský ples (třídy LM4A, LM4B, IT4, MO3)
  25. - 3.3. - jarní prázdniny
březen 2019 11. – 15.3. - odborná praxe LM4A
  18.- 23.3. - odborná praxe LM4B
  do 27.3. - seznámení s pokynem ředitele k organizaci MZ a ZZ
  27.3. - ukončení klasifikace III. čtvrtletí
duben 2019 1.-3.4. - praktická maturitní zkouška LM4A
  2.4. - pedagogická rada č. 4 – zhodnocení výsledků za III. čtvrtletí
  3.4. - praktická část maturitní zkoušky IT4
  4.4. - třídní schůzky v 16.30 hod.
  10. a 11.4. - písemná práce ČJL ANJ – maturitní zkouška LM4A, LM4B, IT4
  12. a 15.4. - přijímací zkoušky pro uchazeče do maturitních oborů
  18. - 19.4. - Velikonoční prázdniny
  22.4. - státní svátek
  23. - 25.4. - praktická maturitní zkouška LM4B
  25.4. - ukončení klasifikace 2. pololetí žáků 4. ročníků
  26.4. - pedagogická rada č. 5 – zhodnocení výsledků za 2. pololetí žáků 4. ročníků
  29.4 - úklid tříd
  30.4. - vydání vysvědčení IT4, LM4A, LM4B,
květen 2019 1.5. - státní svátek
  8.5. - státní svátek
  2. - 15.5. - maturitní zkouška, společná část - didaktické testy, písemné práce
(IT4,LM4A,LM4B), konkrétní termíny stanoví CERMAT
  9. - 15.5. - přípravný týden IT4, LM4A, LM4B
  13. - 24.5. - praxe ITS2, IT3
  16. - 25.5. - ústní část maturitní zkoušky – společná + profilová LM4A, IT4, LM4B (bude upřesněno v březnu 2019)
  24.5. - ukončení klasifikace 2. pololetí MO3
  29.5. - pedagogická rada č. 6 – zhodnocení výsledků za 2. pol. MO3
  30.5. - úklid třídy MO3
  31.5. - vydání vysvědčení MO3
červen 2019 3.6. - písemná zkouška ZZ MO3
  4. - 5.6. - praktická zkouška ZZ MO3
  5.6. - 13.00 hod. vydání vysvědčení o maturitní zkoušce LM4A, IT4, LM4B
  10. - 14.6. - přípravný týden MO3
  10. - 14.6. - turistický kurs 2. ročník
  17.6. - ústní zkouška ZZ MO3
  17.6. - předání vysvědčení a výučního listu ZZ
  do 20.6. - seznámení s pokynem ředitele – stanovení povinných, nepovinných zkoušek dle
RVP, formy a témata zkoušek na následující školní rok – MZ
  20.6. - třídní schůzky pro 1. ročníky šk. roku 2019/2020 od 17.00 hod.
  21.6. - ukončení klasifikace 2. pololetí
  25.6. - pedagogická rada č. 7 – zhodnocení výsledků za 2. pololetí
  26.6. - termín přihlášení k MZ pro podzimní zkušební období řediteli školy – žáci
  26.6. - úklid tříd (případná doklasifikace pro žáky 4. ročníků)
  27.6. - sportovní den
  28.6. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období Centru ředitelem školy
  28.6. - ukončení pololetí – vydání vysvědčení