TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ školního roku 2017 - 2018

 

srpen 2017 29. – 31.8. - praktická část maturitní zkoušky – podzimní termín
  31.8. - pedagogická rada
září 2017 1.9. - pedagogická rada č. 1
  3.9. - ubytování žáků 1. ročníků v domově mládeže od 14.00 hod.
  4. – 6.9. - písemná část MZ – podzim 2017
  4.9. - zahájení výuky
  8. - 10.9. - adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
  5.9. - burza učebnic
  8.9. - písemná opravná část závěrečné zkoušky MO3
  11.–12.9. - praktická opravná část závěrečné zkoušky MO3
  12.9. - ústní část maturitní zkoušky IT4, LM4A, LM4B – podzimní termín
  21.9. - 7.00 – 9.00 hod. termín předání vysvědčení žákům, kteří úspěšně složili MZ
  26.9. - ústní opravná část závěrečné zkoušky MO3
  27.9. - Den školy
  28.9. - státní svátek
  29.9. - ředitelské volno
  do 30.9. - seznámení s literárními díly kánonu školy ČJL - MZ
říjen 2017 2. - 6.10. - odborná praxe LM4A
  9. - 13.10. - odborná praxe LM4B
  23.10. - zasedání Rady školy v 17.00 hodin
  26. a 27.10. - podzimní prázdniny
  28.10. - státní svátek (sobota)
  do 31.10. - seznámení žáků se školními tématy ANJ - MZ
  30. – 3.11. - odborná praxe LM4A
listopad 2017 6. – 10.11.  - odborná praxe LM4B
  9.11. - ukončení klasifikace I. čtvrtletí
  9.11. - Den otevřených dveří č. 1
  14.11. - pedagogická rada č. 2, výsledky I. čtvrtletí
  do 14.11. - návrh pořadí žáků MO1, LM, ITS pro AERO AEROSPACE a. s
  15.11. - třídní schůzky rodičů v 16.30 hodin
  17.11. - státní svátek (pátek)
  27.11.- 1.12. - odborná praxe LM4A
prosinec 2017 do 1.12. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období řediteli školy – žáci
  1.12. - písemná opravná část ZZ MO3 2. termín
  4. - 5.12. - praktická opravná část ZZ MO3 2. termín
  7.12. - Den otevřených dveří č. 2
  4. – 8.12. - odborná praxe LM4B
  18.12. - ústní opravná část ZZ MO3 2. termín
  do 15.12. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období Centru ředitelem školy
  do 19.12. - předat podepsané kánony jednotlivých žáků ČJL – MZ
  22.12. - ukončení vyučování (pátek)
  23.12.- 2.1.2018 - Vánoční prázdniny
leden 2018 3.1. - zahájení vyučování (středa)
  9.1. - Den otevřených dveří č. 3
  14. – 19.1. - lyžařský kurz 1. ročníky
  22.1. - ukončení klasifikace 1. pololetí
  22. - 26.1. - odborná praxe LM4A
  25.1. - pedagogická rada č. 3 - zhodnocení výsledků za 1. pololetí
  31.1. - ukončení I. pololetí, vydání výpisů vysvědčení
  do 31.1. - stanovení kritérií přijímacího řízení 2018/2019
únor 2018 2.2. - pololetní prázdniny
  5. - 9.2. - odborná praxe LM4B
  13.2. - Den otevřených dveří č. 4
  16.2. - maturitní a absolventský ples (třídy LM4A, LM4B, IT4, MO3)
  19. - 25.2. - jarní prázdniny
březen 2018 5. – 9.3. - odborná praxe LM4A
  12.- 16.3. - odborná praxe LM4B
  do 27.3. - seznámení s pokynem ředitele k organizaci MZ a ZZ
  27.3. - ukončení klasifikace III. čtvrtletí
  29. - 30.3. - Velikonoční prázdniny
duben 2018 2.4. - státní svátek
  3. - 5.4. - praktická maturitní zkouška LM4A
  3.4. - pedagogická rada č. 4 – zhodnocení výsledků za III. čtvrtletí
  5.4. - praktická část maturitní zkoušky IT4
  5.4. - třídní schůzky v 16.30 hod.
  11.4. - písemná práce ČJL – maturitní zkouška LM4A, LM4B, IT4
  12.4. a 16.4. - přijímací zkoušky pro uchazeče do maturitních oborů
  23.4. - ukončení klasifikace 2. pololetí žáků 4. ročníků
  23. - 25.4. - praktická maturitní zkouška LM4B
  25.4. - pedagogická rada č. 5 – zhodnocení výsledků za 2. pololetí žáků 4. ročníků
  26.4 - úklid tříd
  27.4. - vydání vysvědčení IT4, LM4A, LM4B,
  30.4. - ředitelské volno
květen 2018 1.5. - státní svátek
  7.5. - ředitelské volno
  8.5. - státní svátek
  2. - 15.5. - maturitní zkouška, společná část - didaktické testy, písemné práce
(IT4,LM4A,LM4B), konkrétní termíny stanoví CERMAT
  9. - 15.5. - přípravný týden IT4, LM4A, LM4B
  16. - 18.5. - ústní část maturitní zkoušky – společná + profilová LM4A, IT4
  21. - 23.5. - ústní část maturitní zkoušky – společná + profilová LM4B
  14. - 25.5. - praxe ITS2, IT3
  25.5. - ukončení klasifikace 2. pololetí MO3
  29.5. - pedagogická rada č. 6 – zhodnocení výsledků za 2. pol. MO3
  30.5. - úklid třídy MO3
  31.5. - vydání vysvědčení MO3
  31.5. - 13.00 hod. vydání vysvědčení o maturitní zkoušce LM4A, IT4, LM4B
červen 2018 1.6. - písemná zkouška ZZ MO3
  4. - 5.6. - praktická zkouška ZZ MO3
  11. - 15.6. - přípravný týden MO3
  11. - 15.6. - turistický kurs 2. ročník
  18.6. - ústní zkouška ZZ MO3
  18.6. - předání vysvědčení a výučního listu ZZ
  do 20.6. - seznámení s pokynem ředitele – stanovení povinných, nepovinných zkoušek dle
RVP, formy a témata zkoušek na následující školní rok – MZ
  20.6. - třídní schůzky pro 1. ročníky šk. roku 2018/2019 od 17.00 hod.
  22.6. - ukončení klasifikace 2. pololetí
  26.6. - pedagogická rada č. 7 – zhodnocení výsledků za 2. pololetí
  27.6. - termín přihlášení k MZ pro podzimní zkušební období řediteli školy – žáci
  27.6. - úklid tříd (případná doklasifikace pro žáky 4. ročníků)
  28.6. - sportovní den
  29.6. - termín přihlášení k MZ pro jarní zkušební období Centru ředitelem školy
  29.6. - ukončení pololetí – vydání vysvědčení