SYSTÉM ROZDĚLOVÁNÍ ŽÁKŮ 4. ROČNÍKŮ OBORU LETECKÝ MECHANIK NA PRAXI V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH LETECKÝCH FIREM nalezente zde.