Informace k přestupovým zkouškám MO→LM

Přestupové zkoušky se konají z třech všeobecně vzdělávacích předmětů - ANJ, ČJL a MAT a v případě jejich splnění zajišťují kladné vyřízení žádosti o přijetí do 3. popř. 2. ročníků oboru Letecký mechanik a tím umožnit zakončení studia maturitní zkouškou.

Termín konání:

  • 24. - 26. 5. 2021
  • přesný denní rozpis bude upřesněn do 31. 3. 2021

Přihláška k přestupovým zkouškám:

Průběh konání a podmínky splnění

  • viz požadavky jednotlivých předmětů - MAT, ČJL, ANJ
  • žák musí splnit všechny zkoušky ve všech předmětech – hranice úspěšnosti je stanovena jak pro 2. tak i 3. ročník oboru LM

 

Přestupová zkouška Anglický jazyk

Přestupová zkouška Český jazyk a literatura

Přestupová zkouška Matematika