Pokyn ředitel č. 30/2020 ze dne 10. listopadu 2020 - Stanovení povinných a nepovinných zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

 

Informace ke státním maturitním zkouškám:

Nejaktuálnější informace ke státní maturitám naleznete také na stránkách www.novamaturita.cz.

 

Informace k jednotlivým maturitním předmětům:

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Organiczace a průběh maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 z předmětu Český jazyk a literatury pro všechny obory

 

ANGLICKÝ JAZYK

Témata ústní maturitní zkoušky z anglilckého jazyka ve školním roce 2020/21 obor  LETECKÝ MECHANIK

 

MATEMATIKA

Katalog požadavků

Soubor vzorových úloh

 

PROFILOVÁ MATURITA v oboru Letecký mechanik

Profilová maturita v oboru Letecký mechanik se skládá ze dvou teoretických zkoušek a z jedné praktické zkoušky. Teoretické zkoušky jsou z předmětů :

1) Letadla

2) Letecké technologie a motory.

Maturitní témata z předmětu Letadla 2020/2021

Maturitní témata z předmětu Letecké technologie a motory 2020/2021

Maturitní témata a způsob hodnocení pro praktickou maturitní zkoušku 2020/2021

Způsob hodnocení ústních profilových maturitních zkoušek 2020/2021

Organizace praktické maturitní zkoušky 2020/2021

Organizace ústní maturitní zkoušky 2020/2021

 

PROFILOVÁ MATURITA v oboru Informační technologie

Profilová maturita v oboru Informační technologie se skládá ze dvou teoretických zkoušek a jedné praktické zkoušky. Teoretické zkoušky jsou z předmětu:

1) Technické vybavení

2) Programové vybavení

Maturitní témata z předmětu Technické vybavení 2020/2021

Maturitní témata z předmětu Programové vybavení 2020/2021

Maturitní témata pro praktickou maturitní zkoušku 2020/2021

Způsob hodnocení ústních profilových maturitních zkoušek 2020/2021

Způsob hodnocení praktické maturitní zkoušky 2020/2021

Organizace praktické maturitní zkoušky 2020/2021

 

PROFILOVÁ MATURITA v oboru Strojírenství

Profilová maturita v oboru Strojírenství se skládá ze dvou teoretických zkoušek a jedné praktické zkoušky. Teoretické zkoušky jsou z předmětu:

1) Strojírenská technologie

2) Stavba a provoz strojů

Maturitní témata z předmětu Strojírenská technologie 2020/2021

Maturitní témata z předmětu Stavba a provoz strojů 2020/2021

Maturitní témata pro praktickou maturitní zkoušku 2020/2021

Způsob hodnocení ustních profilových maturitních zkoušek 2020/2021

Způsob hodnocení praktické maturitní zkoušky 2020/2021

Organizace praktické maturitní zkoušky 2020/2021

Nepovinná maturitní zkouška:

Maturintí témata z nepovinného předmětu Konstrukce letadel 2020/2021