Letecký mechanik

23 - 45- L/02

7 atraktivni letecke obory

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou.

Výuka je koncipována pro servis a výrobu cvičných, stíhacích, dopravních letounů a vrtulníků. Žáci zvládnou montážní a demontážní práce na letounech, včetně diagnostiky závad a jejich odstranění.


Středočeský kraj podporuje stipendiem všechny žáky tohoto oboru v rámci podpory technického vzdělávání. Každý žák dostává ve školním roce (kromě prázdnin) finanční podporu ve výši 300 Kč za měsíc (1. ročník), 400 Kč /měsíc (2. ročník) a 500 Kč/měsíc (3.a 4. ročník), za vyznamenání v každém pololetí 1000,- až 3000,- Kč. 

Firma Aero Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí žákům čtyřletých oborů od druhého ročníku motivační program zahrnující finanční podporu při studiu (cca 2000,- Kč/měsíc) a následné zaměstnání po úspěšném zakončení studia.

Uplatnění absolventů: letectví, strojírenství, mnoho studentů pokračuje ve studiu na vysoké škole. Naše škola získala jako jediná státní škola osvědčení k výuce leteckých mechaniků podle předpisů EU. V současné době probíhá projekt Part 66, který má za úkol vytvořit inovovaný výukový program kompatibilni s leteckými předpisy EU. Absolvování tohoto programu je základem k získání průkazu způsobilosti ( licence ) leteckého mechanika platného v rámci celé EU.

Přihlášku na tento obor je třeba doplnit lékařským potvrzením.

Celý profil a učební plán absolventa oboru Letecký mechanik naleznete zde.

 

Informační technologie - zaměření letecká technika

18 - 20 - M/01

2 ucebna informatiky

Obor je zaměřen na znalost, správu a konfiguraci lokálních počítačových sítí. Dále pak na znalost a používání současné výpočetní techniky, ať už k tvorbě webových prezentací, či grafické tvorbě. Studenti si osvojí znalosti v užívání konstrukčního, grafického a dalšího softwaru. Přihlášku na tento obor je třeba doplnit lékařským potvrzením.

Firma Aero Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí žákům čtyřletých oborů od druhého ročníku motivační program zahrnující finanční podporu při studiu (cca 2000,- Kč/měsíc) a následné zaměstnání po úspěšném zakončení studia.

Celý profil a učební plán absolventa oboru Informační technologie naleznete zde.

 

Strojírenství - zaměření letecká technika

23 - 41 - M/01

157 dilny

Zaměření: Letecká technika

Výuka zaměření je rozdělena do těchto modulů :

Základy letectví

Aerodynamika

Konstrukce letadel

Technologie letadel

Konstruování na PC.

Výuku realizují špičkoví odborníci. Žáci absolvují praxi v leteckých továrnách a 70% pokračuje ve studiu na vysoké škole.
Přihlášku na tento obor je třeba doplnit lékařským potvrzením.

Firma Aero Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí žákům čtyřletých oborů od druhého ročníku motivační program zahrnující finanční podporu při studiu (cca 2000,- Kč/měsíc) a následné zaměstnání po úspěšném zakončení studia.

Celý profil a učební plán absolventa oboru Strojírenství se zaměřením na leteckou techniku naleznete zde.