Tříleté učební obory podporované podnikem Aero Vodochody a.s.

162 dilny

Žáci níže uvedených oborů mohou být současně podporovány dvěma stipendijními programy.


Středočeský kraj podporuje stipendiem všechny žáky těchto oborů v rámci podpory technického vzdělávání. Každý žák dostává ve školním roce (kromě prázdnin) finanční podporu ve výši 300 Kč za měsíc (1. ročník), 400 Kč /měsíc (2. ročník) a 500 Kč/měsíc (3. ročník), za vyznamenání v každém pololetí 1000,- až 3000,- Kč.


Firma Aero Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí žákům tříletých oborů od prvního ročníku motivační program zahrnující finanční podporu při studiu (cca 2000,- Kč/měsíc) a následné zaměstnání po úspěšném zakončení studia.


Bližší informace o stipendijních programech se dozvíte přímo ve škole.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky a získáním výučního listu v těchto oborech, mají žáci možnost zvýšit si své vzdělání dvouletým denním studiem v oboru Letecký mechanik.

 

Strojní mechanik - Mechanik opravář pro letadla

23 - 51 - H/01

Výuka je zaměřena na údržbu, provoz letounů a jejich opravy. Žáci se seznámí s prováděním diagnostiky, demontážemi, kontrolou funkcí, opravou jednotlivých částí letounů a jejich zpětnou montáží.

Absolvent je schopen po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi samostatně udržovat a opravovat stroje a zařízení i funkční celky, provádět demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže, funkční kontroly po provedené opravě, základní ruční a strojní oprace při zhotovování dílů, rozpojování, spojování a opravách strojních částí a jednoduché elektrotechnicképráce přímo související s opravou příslušného zařízení, provádět technické údrzby, zjišťovat závady, opravovat, seřizovat a přezkušovat univerzální a speciální stroje a zařízení, jejich příslušenství, speciální vybavení a mechanizované nářadí.

Uplatnění absolventů je především v letecké výrobě, opravách a provozu.

Celý profil a učební plán absolventa oboru Strojní mechanik - Mechanik opravář pro letadla naleznete zde.

 

Klempíř pro leteckou výrobu

23 - 55 - H/01

Učební obor klempíř je určen pro přípravu pracovníků pro výrobu a opravy silničních a kolejových vozidel, draků letadel, propř. vzduchotechnických rozvodů, kovového nábytku a vybavení apod.

Výuka klempířů je zaměřena na práci s kovovými materiály, jejich zpracování ručním a strojním způsobem. Zvláštní pozornost je věnována práci s hliníkovými slitinami a nýtování.

Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, schopného začlenit se v relativně krátké době po ukončení přípravy ( resp. postupne již během ní ) do občanské společnosti; v profesní sféře pak schopného výkonu několika příbuzných povolání. Kromě toho má být absolvent schopen tato povolání vykonávat jak v živnostenských provozovnách ( s perspektivou případného zřízení vlastní živnosti ), tak v průmyslových provozech.

Obor má široké uplatnění v praxi, zvláště pak při výrobě dílů a sestav draků letounů.

Celý profil a učební plán absolventa oboru Klempíř pro leteckou výrobu naleznete zde.

 

Strojní mechanik - Zámečník

23-51-H/01

Výuka zámečníků je zaměřena na zpracování ocelových a hliníkových materiálů ručním a strojním způsobem. Během praktického výcviku žák získá dovednosti zhovováním strojních částí, prováděním montáže a údržby strojních celků a zařízení používaných při letecké výrobě.

Celý profil a učební plán absolventa oboru Strojní mechanik - Zámečník naleznete zde.