Výchovný poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele:                                               

Ing. Michaela Martinů                                            

tel.: 266 724 494 , 721012586                              

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

                                                                      

Konzultační hodiny:

Sudý týden                  Lichý týden                            

Po 13:20 – 14:00        Po 12:30 – 13:10                  

St  08:45 – 9:45          St  8:45 – 10:45

 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo emailem.

V případě závažných problémů je osobní konzultace možná po individuální dohodě kdykoliv.

V případě, že Váš/e syn/dcera disponuje platným potvrzením pro poruchy učení nebo chování z PPP v místě trvalého bydliště, odevzdejte výchovnému poradci při nástupu do 1. ročníku naši školy.

Pokud potvrzení již pozbylo platnosti, bude se vyšetření konat individuálně, a to buď v naší PPP SK, nebo PPP, kterou žák pravidelně navštěvuje. Termín si rodiče sjednávají individuálně.

Doporučujeme doložit nebo oznámit i jiné poruchy nebo události ( psychické nebo zdravotní potíže, následky úrazů, šikana na ZŠ, trestní stíhání, podezření na drogy, fobie,….). Informace pomůžou ke zohlednění studenta v jednotlivých předmětech.

 

PPP STŘEDOČESKÉHO KRAJE, pracoviště PRAHA-VÝCHOD

sídlo: Mochovská 570

194 00 Praha 9, Hloubětín

objekt ZŠ Tolerance, 2. patro zadní tmavě žluté budovy

tel.: 281 867 331 , 739 673 168

Kontakt na poradnu - http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pv

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pověřená osoba: PhDr. Šleglová

 

Standardní činnosti výchovného poradce na naší škole:

  • Poskytuje informace z oblasti výchovného poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Zvýšenou pozornost věnuje žákům s rizikovým vývojem a chováním.
  • Závažné výchovné problémy řeší dle potřeby ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, zákonnými zástupci žáků, dalšími pracovníky ŠPP, pracovníky školských poradenských zařízení, sociálních orgánů, úřadu práce apod.
  • Ve spolupráci s metodikem prevence, školním psychologem a dalšími pedagogickými pracovníky školy vyhledává projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita a další), podílí se na jejich vyšetřování a návrzích opatření.
  • Jedná jménem školy se zákonnými zástupci žáků.
  • Na základě shromážděných podkladů podává řediteli školy návrh na svolání výchovné komise.
  • Vede výchovné komise.
  • Zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních střediscích úřadů práce a poskytuje žákům a zákonným zástupcům informace o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

Metodické dokumenty a dokumenty ke stažení:

Plán výchovného poradce 2019/2020

Zpráva výchovného poradce 2018/2019

Plán pedagogické podpory

Individuální studijní plán

Podpůrná opatření

Přínos společného vzdělávání

Školský zákon ze dne 24. září 2004