Zkoušky se konají z ČJL a MAT , žáci zaznamenávají výsledky na záznamový arch, který se skenuje do Cermatu.  Test z ČJL trvá 60 minut, z MAT 70 minut. Podrobnosti obdrží žák písemně poštou na pozvánce 14 dní před konáním zkoušky, včetně přiděleného evidenčního čísla.

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny podmínky přijímání ke vzdělávání dle doporučení Školského poradenského zařízení, přiloženého k přihlášce.

Žáci se dostaví do školy v 8.00 hodin (začátek zkoušky v učebně je v  8.30 hodin).  Uchazečům a jejich zákonným zástupcům,  se vzdáleným trvalým pobytem , nabízíme možnost přespat na domově mládeže z  11. na 12. 4. a z 14. na 15. 4. 2019.

Zájemci  se přihlásí telefonicky na čísle: 725 509 301 u pí. Kindové nejpozději do 8. 4. 2019.

Výsledky

Výsledky  budou zveřejněny na www.sslvt.cz  pro tříleté obory dne 23. 4. 2019 a pro čtyřleté obory dne 29. 4. 2019.

Zápisový lístek

Zápisový lístek vydá příslušná základní škola nebo krajský úřad. Uchazeč odevzdá zápisový lístek na naší školu do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.