Já jsem se k létání dostal díky modelářskému kroužku, na který jsem začal chodit od svých devíti let. Nejdříve jako člen kroužku a v současné době jako instruktor. Mojí velkou vášní se stalo akrobatické létání s dálkově řízenými modely, které mi umožňovalo nacvičit si a pak předvádět různé akrobatické prvky a vyšší pilotáž letu. Nadšení do létání mě ve čtrnácti letech, tedy během osmé třídy základní školy, dovedlo k zahájení bezmotorového výcviku na větroních u nás na letišti v Žamberku, kde jsem také pár dní po mých šestnáctých narozeninách složil pilotní zkoušky. Na začátku července roku 2018, tedy rok po ukončení základního výcviku, mi byl nabídnut výcvik bezmotorové akrobacie. Neváhal jsem a nadšeně jsem souhlasil. Výcvik jsem zahájil v Moravské Třebové, kde jsem se začal učit základní akrobatické prvky na větroni ASK-21 v kategorii Sportsman. Po necelých dvou měsících (s celkovým náletem dvaceti dvou startů s instruktorem a s pěti sólo starty) jsem se 23. srpna zúčastnil Mistrovství České Republiky v bezmotorové akrobacii v kategorii Sportsman. Do mé kategorie se zapsalo také třináct dalších pilotů, kteří trénovali celý rok. Na konci závodu, po absolvování dvou povinných a tří tajných sestav jsem se umístil na druhém místě s počtem 4071 bodů. Prvé místo mi uniklo o pouhých devět bodů, což mě jakožto úplného nováčka/začátečníka velmi překvapilo a stalo se mi velkou motivací do dalšího létání. Od té doby jsem neměl možnost trénovat. Do kokpitu jsem usedl až 21. září, kdy se konala v Mladé Boleslavi soutěž o pohár primátora města. Mé umístění na tomto závodě bylo bronzové. Za tři měsíce akrobatického létání, kdy jsem na začátku neměl o skutečné letecké akrobacii velké povědomí, byly mé výsledky pro mě a mé okolí velkým překvapením.
Díky těmto výsledkům bych měl v další sezóně pokročit minimálně do kategorie Intermadiate, avšak po konzultaci s prezidentem Aeroklubu České Republiky Vladimírem Machulou, který se podílel na mém akrobatickém výcviku, je možné i pokročení hned do kategorie s obtížností Advanced. Ta se létá, jak jsem zmínil výše, mezinárodně na speciálním typu větroně MDM-1 FOX. Bohužel tento koníček nepatří mezi nejlevnější sporty a proto mockrát děkuji firmám TL-Ultralight a ABS Jets, městu Žamberk a mé rodině, kteří mé létání v následující sezóně finančně podpoří.
Snad mě štěstí v následující sezóně neopustí a mé akrobatické zkušenosti se budou nadále jenom zvyšovat.
Adam Toman

photo 34

photo 35

photo 38

photo 44