Soutěž byla pořádána ČVUT-FS a SČLP 22. března 2019 v prostoru skleněné auly ČVUT-FS. Od 10 hodin probíhala registrace a tréninkové lety. Celkem se zúčastnilo 9 týmů z Čech, stejná soutěž probíhala současně i na Moravě. Týmy byly rozděleny do dvou skupin.
Naši školu reprezentovali 3 žáci: Matouš Adam, Jan Janeček a Adam Toman.
První disciplínou byl let po trati s otočkou a předávkou letícího modelu. Měřil se nejkratší čas proletění trati, k dispozici měli soutěžící tři pokusy. Naše trio dokázalo zdolat trať ve vynikajícím čase 15,04 s, což byl čas o 7 s rychlejší v porovnání s dalším týmem.
Další disciplínou byl let na vzdálenost. Vypouštění kluzáku bylo provedeno pomocí desky, celkem bylo 5 pokusů. Také v této disciplíně nenašel náš tým důstojnou konkurenci a jako jediný narážel do protilehlé stěny. I s tímto omezením doletu zvítězil o více než 2 m.
Tým Sokoli Aero zvítězil v obou technických disciplínách a zaslouženě získal odměnu 12 000 Kč.
Ve „slohové“ kategorii „Vize letectví v roce 2040“ byla naše práce zaměřena pouze na technickou stránku, a tak na oceněná místa to tentokrát nestačilo.
Soutěž Wings of Future aktivovala zájem žáků a spojila manuální zručnost s teorií a koordinací pohybů při letu kluzáku.
Doufám, že se uskuteční i avizovaná soutěž tří nejlepších týmů z Čech a Moravy na podzim tohoto roku.

Zdeněk Cinert