Program zahrnoval:

  • prohlídku školy a prostor střediska praktického vyučování,
  • ukázkovou činnost kroužků,
  • dobovou výstavu.

Všechny prostory školy byly zpřístupněny, a tak si  všichni příchozí mohli prohlédnout dílny, kde probíhá odborný výcvik žáků, popřípadě navštívit učebny výpočetní techniky.

Základ naší práce spočívá ve výchově a vzdělávání žáků, kteří se rozhodli svůj život zasvětit práci s letadly. Díky odbornému výcviku si studenti rozvíjejí manuální zručnost, naučí se používat CNC stroje a opouštějí školu kvalitně připraveni pro praktický život.

Velký dík patří nejen řediteli školy, který má největší zásluhu na jejím chodu, ale rovněž všem současným a i bývalým zaměstnancům, z nichž mnozí zde obětavě pracovali celý život. Děkujeme také rodičům našich dětí.

Bc. Václav Švehla

 2

3

4

5

6

9

10

12

16

17