Při příležitosti 60. výročí založení Střední školy letecké a výpočetní techniky v Odoleně Vodě se uskutečnil 27. 09. 2018 Den otevřených dveří. Během „NAŠEHO“ dne jsme se snažili široké veřejnosti představit školu a poukázat na kvality a možnosti, které studium u nás nabízí. Slavnostní zahájení celé akce proběhlo v tělocvičně před zraky pedagogů, studentů a hostů. Zavítaly k nám i velmi důležité osoby, které stojí jak za vznikem školy, tak za spoluprací s krajským úřadem. Nejen pro tyto hosty, ale i pro bývalé zaměstnance jsme připravili možnost užít si vyhlídkové lety, které díky příznivému počasí byly opravdu vydařené a byl o ně obrovský zájem.

Program zahrnoval:

  • prohlídku školy a prostor střediska praktického vyučování,
  • ukázkovou činnost kroužků,
  • dobovou výstavu.

Všechny prostory školy byly zpřístupněny, a tak si  všichni příchozí mohli prohlédnout dílny, kde probíhá odborný výcvik žáků, popřípadě navštívit učebny výpočetní techniky.

Základ naší práce spočívá ve výchově a vzdělávání žáků, kteří se rozhodli svůj život zasvětit práci s letadly. Díky odbornému výcviku si studenti rozvíjejí manuální zručnost, naučí se používat CNC stroje a opouštějí školu kvalitně připraveni pro praktický život.

Velký dík patří nejen řediteli školy, který má největší zásluhu na jejím chodu, ale rovněž všem současným a i bývalým zaměstnancům, z nichž mnozí zde obětavě pracovali celý život. Děkujeme také rodičům našich dětí.

Bc. Václav Švehla

 2

3

4

5

6

9

10

12

16

17