Myslím si, že by zde měla zaznít jména všech studentů, kteří se do projektu dobrovolně zapojili. Touto cestou bych velice rád poděkoval studentům Davidu Fikáčkovi, Ondřeji Slapničkovi, Anetě Porazilové, Tadeáši Michalovi, Markovi Novotnému a Michalu Šimkovi, bez nichž bychom nemohli projevit podporu a zúčastnit se této akce, která dokáže změnit osud malých dětí.
Více informací o nadaci a probíhající akci je možné najít a dohledat na http://www.zivotdetem.cz/.

Bc. Václav Švehla