Jak už je na naší škole dlouholetou tradicí, i letos jsme se zapojili do charitativní akce, která je spojená s nadací „Život dětem“. Dne 19. 9. 2018 jsme prostřednictvím vstřícných studentů vyrazili do ulic pražských, kralupských i odolských a nabízeli všem spoluobčanům možnost zakoupit si předměty s logem nadace, při jejichž koupi podpořili nejen Nikolku, ale také ostatní děti, pro které byly Podzimní srdíčkové dny 2018 výhradně určeny.

Myslím si, že by zde měla zaznít jména všech studentů, kteří se do projektu dobrovolně zapojili. Touto cestou bych velice rád poděkoval studentům Davidu Fikáčkovi, Ondřeji Slapničkovi, Anetě Porazilové, Tadeáši Michalovi, Markovi Novotnému a Michalu Šimkovi, bez nichž bychom nemohli projevit podporu a zúčastnit se této akce, která dokáže změnit osud malých dětí.
Více informací o nadaci a probíhající akci je možné najít a dohledat na http://www.zivotdetem.cz/.

Bc. Václav Švehla