Ve dnech 12. a 16. dubna se v prostorách školy uskuteční preventivní přednášky pro 1. a 2. ročníky ve spolupráci s Městskou policií Odolena Voda pod vedením strážníka MP Odolena Voda, id.č. 1009 Pavlem Pelikánem a školní metodikem prevence Mgr. Danou Hohlbergerovou v rámci minimálního preventivního programu školy. Témata přednášek budou zaměřena např. na práci MP a PČR, na sociálně patologické jevy zejména na různé závislosti jako např. na kouření, alkohol, šikanu nebo kyberšikanu.

 

MP Odolena Voda page 001