Workshop se uskutečnil ve spolupráci s pedagogickými pracovníky praktického vyučování a  s kariérovým poradcem . Následně proběhla diskuze ohledně    konkrétních možnosti zaměstnání ve firmě Aero Vodochody Aerospace a.s.. Jedním z prezentujících byl  bývalý absolvent David Černý, který seznámil žáky s různými možnostmi pracovního zařazení a následného zlepšování kvalifikace i finančního ohodnocení v této firmě.aero vodo

letadlo

mesto