Uživatelské jméno:  

  Heslo: 

Fotogalerie : Adapťák 2013

Fotografie z adaptačního pobytu prvních ročníků v září 2013

Ve dnech 6. - 8.9. se žáci 1. ročníků společně se svými třídními učiteli, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a vychovatelkami Domova mládeže zúčastnili adaptačního kurzu v RS Březová u Rokytnice nad Rokytnou.

Vedle seznamovacích a poznávacích aktivit byly pro studenty a pedagogy připraveny jednoduché týmové hry na rozvoj spolupráce a vzájemné pomoci, hry na rozvoj důvěry tzv. slepé hry, nízké lanové dráhy pro překonávání překážek s vzájemnou dopomocí, složitější týmové hry rozvíjející vzájemnou komunikaci, zážitkové aktivity jako např. lukostřelba, vysokolanové centrum, nízkolanové centrum, rafty,lezecká stěna, blok střeleckých aktivit, ale i bloky protidrodgové prevence a prevence ostatních nežádoucích jevů.

Program byl veden odbornými lektory neziskové organizace STAN s mnohaletou praxí s adaptačními kurzy a podporován třídními pedagogy a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Hlavním cílem několikadenního zážitkového kurzu Pozor, vzlétáme je rozvoj pozitivních vztahů ve specifické sociální skupině - školní třídě. Snahou je umožnit poznat své spolužáky v přírodě, při teamové hře, při řešení společného problému, na lanových překážkách, či při noční hře, ale zároveň se seznámit s třídním profesorem, výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, vychovatelkami a zástupcem školy v neformálním prostředí a při neobvyklých činnostech.

Na kurzu studenti získali mimochodem informace o chodu školy a nabídce možností volnočasových aktivit. Byla nastíněna problematika negativních společenských jevů, a to vše prostřednictvím menší besedy s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence. Kromě toho došlo k jednotlivému vytipování žáků a jejich charakteru, třídní učitelé si na základě svých zkušeností z kurzu určili třídní samosprávu a ostatní pedagogičtí pracovníci se blíže seznámili i s těmi studenty, se kterými nepřijdou do každodenního styku.

Fotografie z kurzu naleznete ve fotogalerii ve studentské sekci.

© 2008-2018 sslvt.cz
Tvorba webových stránek - StudioInternet